ข่าวและกิจกรรม

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเปิดให้บริการฉีดวัคซีน
Premium Clinic ให้บริการวัคซีนป้องกันโรค
ดูเพิ่มเติม >>
QSHC รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นก้าวหน้า ประจำปี 2567QSHC รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นก้าวหน้า ประจำปี 2567
ประกาศนียบัตรรางวัลสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นก้าวหน้า
ดูเพิ่มเติม >>
ออกหน่วยบริการแนะนำการดูแลสุขภาพหัวใจ ฉลอง 60 ปี KKU CSV ครั้งที่ 3ออกหน่วยบริการแนะนำการดูแลสุขภาพหัวใจ ฉลอง 60 ปี KKU CSV ครั้งที่ 3
มหกรรม KKU CSV “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งที่ 3
ดูเพิ่มเติม >>
อบรมหลักสูตร ACLS FOR NURSE FULL COURSE รุ่นที่ 2อบรมหลักสูตร ACLS FOR NURSE FULL COURSE รุ่นที่ 2
การอบรมหลักสูตร ACLS "การกู้ชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course "รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566
ดูเพิ่มเติม >>
“CPR คุณก็ทำได้”ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น“CPR คุณก็ทำได้”ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
ทีม CPR ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำทีมวิทยากรฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ” ให้กับคณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขต การศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
ดูเพิ่มเติม >>
QSHC จัดประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดแดงใหญ่และทรวงอก ครั้งที่ 3QSHC จัดประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดแดงใหญ่และทรวงอก ครั้งที่ 3
การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดแดงใหญ่และทรวงอก ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3
ดูเพิ่มเติม >>
QSHC ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นQSHC ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
“ให้เราดูแลหัวใจคุณ” QSHC ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ดูเพิ่มเติม >>
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.มหาราชนครราชสีมา ศึกษาดูงานเครื่องเอกซเรย์แบบดิจิตอลกลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.มหาราชนครราชสีมา ศึกษาดูงานเครื่องเอกซเรย์แบบดิจิตอล
ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบเครื่องตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด
ดูเพิ่มเติม >>
กองทุน “เฉลียว อยู่วิทยานุสรณ์” บริจาคเครื่องมือแพทย์กองทุน “เฉลียว อยู่วิทยานุสรณ์” บริจาคเครื่องมือแพทย์
ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบเครื่องตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด
ดูเพิ่มเติม >>
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบเงินสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบเงินสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย
กิจกรรมที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดขึ้นทุกปีเพื่อนำเงินร่วมสบทบและสนับสนุนโรงพยาบาลต่าง ๆ
ดูเพิ่มเติม >>
เสวนา ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง ครั้งที่ 1เสวนา ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง ครั้งที่ 1
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ให้ทราบถึงสาเหตุ การป้องกันและกระบวนการดูแลรักษา
ดูเพิ่มเติม >>
ประกาศนียบัตรองค์กรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัยประกาศนียบัตรองค์กรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย
ตัวแทนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เข้ารับใบประกาศนียบัตรองค์กรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย
ดูเพิ่มเติม >>