ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ยินดีต้อนรับ

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด มาตรฐานสากล JCI ขนาด 200 เตียง.

บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รักษาผู้ป่วยโดยวิธีการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดและปิด รวมทั้งตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีการทำหัตถการ ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน ใส่ขดลวดค้ำยัน รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยวิธี Electrophysio Study & Radio Frequency Ablation เป็นที่แรกและที่เดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

  ข่าวและกิจกรรม

  การดูแลสุขภาพ

   ข้อมูลยาสำหรับประชาชน

Go to top