เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบก่อนมารับบริการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19

ถาม- ตอบ คำถามที่พบบ่อย สำหรับผู้ป่วยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดให้บริการรับยาโดยไม่พบแพทย์

เพิ่มความสะดวกให้กับผู้มารับบริการอีกช่องทาง โดยท่านสามารถลงทะเบียนในแบบฟอร์มผ่านระบบออนไลท์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสุขภาพ

อาหารที่ผู้ป่วยโรคหัวใจ ควรรับประทานอาหารที่ผู้ป่วยโรคหัวใจ ควรรับประทาน
กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่หากเกิดการติดเชื้อไวรัส COVID-19
ดูเพิ่มเติม >>
อาหารที่ผู้ป่วยโรคหัวใจ ไม่ควรรับประทานอาหารที่ผู้ป่วยโรคหัวใจ ไม่ควรรับประทาน
กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่หากเกิดการติดเชื้อไวรัส COVID-19
ดูเพิ่มเติม >>
ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดกับวัคซีนโควิด–19ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดกับวัคซีนโควิด–19
กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่หากเกิดการติดเชื้อไวรัส COVID-19
ดูเพิ่มเติม >>