0 4323 2700

เปิดให้บริการฉีดวัคซีน

Premium Clinic ให้บริการวัคซีนป้องกันโรค

Premium Clinic ให้บริการวัคซีนป้องกันโรค 
1.วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ครอบคลุมไวรัส 4 สายพันธุ์

  • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1
  • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H3N2
  • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Victoria
  • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Yamagata

  ? ช่วงอายุในการให้บริการ อายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป แนะนำให้ฉีดป้องกันโรคทุก 1 ปี #ราคาวัคซีน 1 เข็ม ราคา 307 บาท (ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางการแพทย์)
---------------------
2.วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธ์ (Prevnar 13)
  ? ช่วงอายุในการให้บริการ อายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป แนะนำในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และผู้สูงอายุ #ราคาวัคซีน 1 เข็ม ราคา 2,387 บาท (ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางการแพทย์)
  ?#สนใจการให้บริการฉีดวัคซีน สอบถามข้อมูล โทร. 063-474 7459

Read 897 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา