ข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือก การออกแบบโลโก้  ในหัวข้อ  “QSHC > CORE VALUE”ประกาศผลการคัดเลือก การออกแบบโลโก้ ในหัวข้อ “QSHC > CORE VALUE”
ประกาศผลการประกวดออกแบบโลโก้ ในหัวข้อ “QSHC > CORE VALUE”
ดูเพิ่มเติม >>
31 พฤษภาคม วันงดสูบบหรี่โลก31 พฤษภาคม วันงดสูบบหรี่โลก
รักหัวใจให้ตระหนัก ต้องเว้นวรรคสูบบุหรี่
ดูเพิ่มเติม >>
กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565
รักหัวใจให้ตระหนัก ต้องเว้นวรรคสูบบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565
ดูเพิ่มเติม >>
ACLS Crisis management 2022ACLS Crisis management 2022
ACLS CRISIS MANAGEMENT การอบรมทบทวนกระบวนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล
ดูเพิ่มเติม >>
ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับรางวัลอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2565ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับรางวัลอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ดูเพิ่มเติม >>
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำร่องนวัตกรรมตรวจและส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกลแห่งแรกในประเทศศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำร่องนวัตกรรมตรวจและส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกลแห่งแรกในประเทศ
เครื่องตรวจและส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกล เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ล่าสุด
ดูเพิ่มเติม >>
ความรู้เรื่อง ความขัดแย้งทางจริยธรรมความรู้เรื่อง ความขัดแย้งทางจริยธรรม
ความรู้เรื่อง ความขัดแย้งทางจริยธรรม โดย ผศ.นพ.บูรพา ปุสธรรม 
ดูเพิ่มเติม >>
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายสนับสนุนการทำงานทีมแพทย์  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายสนับสนุนการทำงานทีมแพทย์  
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายสนับสนุนการทำงานทีมแพทย์  
ดูเพิ่มเติม >>
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เข้มการคัดกรองระดับสูงสุด ป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เข้มการคัดกรองระดับสูงสุด ป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19  
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เข้มการคัดกรองระดับสูงสุด ป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19  
ดูเพิ่มเติม >>
QSHC เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับเด็กQSHC เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับเด็ก
QSHC เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับเด็ก
ดูเพิ่มเติม >>
ยกระดับการคัดกรองผู้ป่วย เพิ่มความเชื่อมั่นกับผู้มาใช้บริการ  ยกระดับการคัดกรองผู้ป่วย เพิ่มความเชื่อมั่นกับผู้มาใช้บริการ  
ยกระดับการคัดกรองผู้ป่วย เพิ่มความเชื่อมั่นกับผู้มาใช้บริการ
ดูเพิ่มเติม >>