ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำร่องนวัตกรรมตรวจและส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกลแห่งแรกในประเทศศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำร่องนวัตกรรมตรวจและส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกลแห่งแรกในประเทศ
เครื่องตรวจและส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกล เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ล่าสุด
ดูเพิ่มเติม >>
ความรู้เรื่อง ความขัดแย้งทางจริยธรรมความรู้เรื่อง ความขัดแย้งทางจริยธรรม
ความรู้เรื่อง ความขัดแย้งทางจริยธรรม โดย ผศ.นพ.บูรพา ปุสธรรม 
ดูเพิ่มเติม >>
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายสนับสนุนการทำงานทีมแพทย์  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายสนับสนุนการทำงานทีมแพทย์  
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายสนับสนุนการทำงานทีมแพทย์  
ดูเพิ่มเติม >>
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เข้มการคัดกรองระดับสูงสุด ป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เข้มการคัดกรองระดับสูงสุด ป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19  
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เข้มการคัดกรองระดับสูงสุด ป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19  
ดูเพิ่มเติม >>
QSHC เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับเด็กQSHC เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับเด็ก
QSHC เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับเด็ก
ดูเพิ่มเติม >>
ยกระดับการคัดกรองผู้ป่วย เพิ่มความเชื่อมั่นกับผู้มาใช้บริการ  ยกระดับการคัดกรองผู้ป่วย เพิ่มความเชื่อมั่นกับผู้มาใช้บริการ  
ยกระดับการคัดกรองผู้ป่วย เพิ่มความเชื่อมั่นกับผู้มาใช้บริการ
ดูเพิ่มเติม >>
รักษาการอธิการบดี มข. อวยพรปีใหม่บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯรักษาการอธิการบดี มข. อวยพรปีใหม่บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
รักษาการอธิการบดี มข. อวยพรปีใหม่บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ดูเพิ่มเติม >>
สรพ. เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯสรพ. เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
สรพ. เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ดูเพิ่มเติม >>