ข่าวและกิจกรรม

กองทุน “เฉลียว อยู่วิทยานุสรณ์” บริจาคเครื่องมือแพทย์กองทุน “เฉลียว อยู่วิทยานุสรณ์” บริจาคเครื่องมือแพทย์
ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบเครื่องตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด
ดูเพิ่มเติม >>
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบเงินสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบเงินสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย
กิจกรรมที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดขึ้นทุกปีเพื่อนำเงินร่วมสบทบและสนับสนุนโรงพยาบาลต่าง ๆ
ดูเพิ่มเติม >>
เสวนา ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง ครั้งที่ 1เสวนา ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง ครั้งที่ 1
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ให้ทราบถึงสาเหตุ การป้องกันและกระบวนการดูแลรักษา
ดูเพิ่มเติม >>
ประกาศนียบัตรองค์กรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัยประกาศนียบัตรองค์กรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย
ตัวแทนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เข้ารับใบประกาศนียบัตรองค์กรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย
ดูเพิ่มเติม >>
CPR คุณก็ทำได้..ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เทศบาลบ้านศรีฐานCPR คุณก็ทำได้..ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เทศบาลบ้านศรีฐาน
ทีม CPR ศสก. นำหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ” ถ่ายทอดความรู้กันที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงและโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
ดูเพิ่มเติม >>
" CPR คุณก็ทำได้ " ที่งานมหกรรม มข.บริการชุมชน สถานีรถไฟขอนแก่น" CPR คุณก็ทำได้ " ที่งานมหกรรม มข.บริการชุมชน สถานีรถไฟขอนแก่น
ทีม CPR ศสก. นำวิทยากรออกหน่วยให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ดูเพิ่มเติม >>
31 พฤษภาคม วันงดสูบบหรี่โลก31 พฤษภาคม วันงดสูบบหรี่โลก
รักหัวใจให้ตระหนัก ต้องเว้นวรรคสูบบุหรี่
ดูเพิ่มเติม >>
กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565
รักหัวใจให้ตระหนัก ต้องเว้นวรรคสูบบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565
ดูเพิ่มเติม >>
ACLS Crisis management 2022ACLS Crisis management 2022
ACLS CRISIS MANAGEMENT การอบรมทบทวนกระบวนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล
ดูเพิ่มเติม >>
ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับรางวัลอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2565ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับรางวัลอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ดูเพิ่มเติม >>
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำร่องนวัตกรรมตรวจและส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกลแห่งแรกในประเทศศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำร่องนวัตกรรมตรวจและส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกลแห่งแรกในประเทศ
เครื่องตรวจและส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกล เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ล่าสุด
ดูเพิ่มเติม >>
ความรู้เรื่อง ความขัดแย้งทางจริยธรรมความรู้เรื่อง ความขัดแย้งทางจริยธรรม
ความรู้เรื่อง ความขัดแย้งทางจริยธรรม โดย ผศ.นพ.บูรพา ปุสธรรม 
ดูเพิ่มเติม >>