การตรวจสุขภาพหัวใจ สามารถช่วยประเมินประสิทธิภาพการทำงาน ของหัวใจ ตรวจหาความผิดปกติของหัวใจได้ในระยะเริ่มต้นแม้ไม่มีอาการ แสดงให้ทราบ การตรวจพบปัญหาของหัวใจในระยะแรกเริ่มจะทำให้ได้ ผลในการรักษาที่ดีกว่า ลดความรุนแรง และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการ Premium Clinic โดยเปิดให้บริการ ตรวจสุขภาพหัวใจ ดังโปรแกรมต่อไปนี้ 

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 

Program 1 Gold Heart Program

     
สำหรับผู้มีความเสี่ยงปานกลางถึงความเสี่ยงสูง มีความจำเป็นต้องได้รับ การตรวจสุขภาพหัวใจโดยละเอียด ค่าบริการเหมาจ่าย ราคา 9,500 บาท

          - ข้าราชการเบิกได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
          - ชำระส่วนเกินที่เบิกไม่ได้ 4,250 บาท

 

Program 2 Healthy Heart Program

     สำหรับผู้มีความเสี่ยงปานกลาง มีความจำเป็นต้องตรวจเช็คสุขภาพหัวใจพื้นฐานตามมาตรฐานการตรวจสุขภาพหัวใจ ค่าบริการเหมาจ่าย ราคา 7,000 บาท
          - ข้าราชการเบิกได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
          - ชำระเฉพาะส่วนเกินที่เบิกไม่ได้ 3,250 บาท


โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ (Premium Clinic)
จัดทำเป็นลักษณะ การบริการจุดเดียว (One stop service) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็ว บริการพิเศษที่ผู้รับบริการจะได้รับมีดังต่อไปนี้

       1. ผู้รับบริการจะได้รับบัตรประจำตัว “Premium Customer”
       2. มีที่จอดรถไว้บริการผู้รับบริการของ Premium Clinic ทุกท่าน
       3. ผู้รับบริการได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
       4. ผู้รับบริการได้รับการตรวจประเมิน คัดกรอง วินิจฉัยโรคและการตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือด ณ จุดบริการเดียวเบ็ดเสร็จ รวดเร็ว ไม่รอนาน
       5. Premium Clinic มีอาหารว่าง และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ
       6. ผลการตรวจจะส่งมอบให้กับทุกท่าน
       7. เอาใจใส่ ให้ความเอื้ออาทร ดุจญาติมิตร
       8. นัดตรวจล่วงหน้าได้ในการใช้บริการทุกครั้ง
       9. สอบถามข้อมูลทาง Line/ E-mail ได้ เลือกตรวจสุขภาพหัวใจกับ “Premium Clinic” ตรวจวินิจฉัยให้ตามวันเวลานัดหมาย ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทราบผลการตรวจทันที

 *** แจ้งวันนัดหมายและขอคำแนะนำได้ที่ 063 - 4747459 มีที่จอดรถ VIP และอาหารว่างไว้บริการทุกท่าน ***

 

     

 

 
    
 


  

 

Go to top
JSN Medis 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework