การตรวจสุขภาพหัวใจ สามารถช่วยประเมินประสิทธิภาพการทำงาน ของหัวใจ ตรวจหาความผิดปกติของหัวใจได้ในระยะเริ่มต้นแม้ไม่มีอาการ แสดงให้ทราบ การตรวจพบปัญหาของหัวใจในระยะแรกเริ่มจะทำให้ได้ ผลในการรักษาที่ดีกว่า ลดความรุนแรง และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการ Premium Clinic โดยเปิดให้บริการ ตรวจสุขภาพหัวใจ ดังโปรแกรมต่อไปนี้.

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

Program 1 Gold Heart Program

สำหรับผู้มีความเสี่ยงปานกลางถึงความเสี่ยงสูง มีความจำเป็นต้องได้รับ การตรวจสุขภาพหัวใจโดยละเอียด ค่าบริการเหมาจ่าย ราคา 9,500 บาท
      - ข้าราชการเบิดได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
      - ชำระส่วนเกินที่เบิกไม่ได้  4,500 บาท

Program 2 Healthy Heart Program

สำหรับผู้มีความเสี่ยงปานกลาง มีความจำเป็นต้องตรวจเช็คสุขภาพหัวใจพื้นฐานตามมาตฐานการตรวจสุขภาพหัวใจ  ค่าบริการเหมาจ่าย ราคา 7,000 บาท
      - ข้าราชการเบิดได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
      - ชำระส่วนเกินที่เบิกไม่ได้  3,250 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ (Premium Clinic) 

การบริการจุดเดียว (One stop service) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็ว บริการพิเศษที่ผู้รับบริการจะได้รับมีดังต่อไปนี้

       1. ผู้รับบริการจะได้รับบัตรประจำตัว “Premium Customer”
       2. มีที่จอดรถไว้บริการผู้รับบริการของ Premium Clinic ทุกท่าน
       3. ผู้รับบริการได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
       4. ผู้รับบริการได้รับการตรวจประเมิน คัดกรอง วินิจฉัยโรคและการตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือด ณ จุดบริการเดียวเบ็ดเสร็จ รวดเร็ว ไม่รอนาน
       5. Premium Clinic มีอาหารว่าง และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ
       6. ผลการตรวจจะส่งมอบให้กับทุกท่าน
       7. เอาใจใส่ ให้ความเอื้ออาทร ดุจญาติมิตร
       8. นัดตรวจล่วงหน้าได้ในการใช้บริการทุกครั้ง
       9. สอบถามข้อมูลทาง Line/ E-mail ได้ เลือกตรวจสุขภาพหัวใจกับ “Premium Clinic” ตรวจวินิจฉัยให้ตามวันเวลานัดหมาย ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทราบผลการตรวจทันที

สิทธิพิเศษสำหรับการนัดหมายล่วงหน้า

แจ้งวันนัดหมายและขอคำแนะนำได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 063-4747459 มีบริการที่จอดรถ VIP  พร้อมอาหารว่าง

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามข้อมูล การนัดหมาย แจ้งการนัดหมาย ผ่าน Appication LINE

 Premium Clinic ศสก.

สแกน QR CODE เพื่อการติดต่อสอบถาม ข้อมูล นัดหมาย ผ่าน Appication LINE

Go to top
JSN Medis 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework