0 4323 2700

EP.17 อยู่อย่างไร?กับภาวะหัวใจล้มเหลว Heart Failure Clinic QSHC

ปัจจุบันการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว มีความก้าวหน้าไปมาก ทำให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิต และยังทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

     ปัจจุบันการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว มีความก้าวหน้าไปมาก ทำให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิต และยังทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น แต่ทั้งนี้การดูแลรักษาจะไม่สามารถทำได้ด้วยแผนกเดียว หรือแพทย์เพียงคนเดียวได้ จำเป็นต้องมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่เข้มแข็ง ช่วยทำหน้าที่ดูแลให้การรักษาและติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

?เราจะอยู่อย่างไรกับภาวะหัวใจล้มเหลว? จึงเป็นคำถามที่เราอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าพึ่งหมดกำลังใจครับ เพราะหากท่านได้รับการรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐาน และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ก็สามารถอยู่ร่วมกับภาวะหัวใจล้มเหลวได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ...

?วันนี้ Heart failure Clinic ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มีความรู้เกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลว และความรู้ขั้นตอนการให้การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวมาให้รับชม

Read 985 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา