บริการฉุกเฉิน 24 ชม.

  • การบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน

    ห้องฉุกเฉินโรคหัวใจ ศูนย์หัวสิริกิติ์ฯ ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคหัวใจและหลอดเลือด ตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 08 9623 7171...

    Read more

ตารางแพทย์ออกตรวจ

  • ตารางแพทย์ออกตรวจ

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทั้งในเวลราชการ และคลินิกนอกเวลา | Download ตารางออกตรวจ |...

    Read more