0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พญ.วัชรภรณ์ ปุริมะโน

กุมารแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

WATCHARAPORN PURIMANO ,MD.

OFFICE ADDRESS :

Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  กุมารเวชกรรม ผู้ป่วยนอก
  วันออกตรวจ:  อังคาร
  คลินิกนอกเวลา:  -
  พรีเมี่ยมคลนิก:  -

EDUCATION :

              

POSTGRADUATE TRAINING:

     

LICENSURE AND CARTIFICATION:

    

COMMITTER MEMBERSHIPS:

 

 PRIVILEGE:

 • Septal defect closure ( ASD/VSD) by percutaneous/trans catheter
 • Pericardiocentesis
 • Trans catheter balloon embolotherapy
 • Central line internal jugular and femoral
 • Transthoracic Echocardiography
 • Temporary pacemaker by transvenous approach
 • Trans catheter device closure of collateral arteries (MAPCAS)
 • Trans catheter Balloon of pulmonary valve and branches
 • Transesophageal echocardiography
 • Diagnostic right and left heart catheterization
 • Transthoracic Echocardiography
 • Exercise stress test
 • Holter Monitoring
 • Tilt table test
 • Moderate Sedation


ใบอนุญาตสิทธิการรักษาผู้ป่วย (Privilege)

Rate this article 0 Vote
AN

Admin NJ

 • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา