ค้นหาแพทย์

นพ.สีหะพงษ์ เพชรรัตน์

กุมารแพทย์โรคหัวใจ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 043-232700 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Dr.Seehapong Phetcharat, MD

OFFICE ADDRESS :

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Phone

Fax 

PRESENT POSITION 

DOCTOR SCHEDULE

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  กุมารเวชกรรม ผู้ป่วยนอก
  วันออกตรวจ:  จันทร์ ,พฤหัสบดี ,ศุกร์
  คลินิกนอกเวลา:  -
  พรีเมี่ยมคลนิก:  -

EDUCATION :

 1. Certificate in Clinical and Research fellowship in congenital cardiology from the Adult Congenital Heart and Pulmonary Hypertension program(2017-2018),Royal Brompton Hospital National Harefield Service(NHS),London,United Kingdom.
 2. Certificate in Master Class in Pulmonary Hypertension from Paris-Sud University(2015),Paris,France.
 3. Certificate in Master Class in Pulmonary hypertension from Bologna University (2016),Bologna,Italy.
 4. Certificate in Master Class in Pulmonary hypertension associated Congenital Heart Disease.from Royal Brompton Hospital(2016),London,United Kingdom.
 5. Certificate in Echocardiographic in Pediatric and Adult Congenital Heart DiseasesC(Full Course) from Mayo Clinic,ochester Minessota(2017),USA. 
 6. Certificate in Echocardiographic in Pediatric and Adult Congenital Heart DiseasesC(Full Course) from Nationa Heart Center of Singapore (2019),Singapore.
 7. Certificate in 14 th European Echocardiography Course on Congenital Heart Disease from University Pompeu Fabra(Full Course) ,Barcelona(2019),Spain.
 8. Thai Board of Pediatric Cardiologist(2000-2002),Chulalongkorn University.
 9. Thai Board of General Pediatric(1998-2000),Siriraj Hospital,Mahidol University.
 10. General Practitioner (1992-1997),faculty of Medicine,Khon Kaen university.

 PRIVILEGE:

 • Percutaneous Balloon Aortic Valvuloplasty
 • Percutaneous Balloon Pulmonic Valvuloplasty
 • Right Heart Cath and Left Heart Cath (Pediatric)
 • Right Heart Cath and Left Heart Cath (Adult)
 • Balloon septostomy (BAS)
 • Embolization Coil
 • Pulmonary vasoactivity test (AVT) in PAH patients
Rate this article 0 Vote

About The Author

SU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.