0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นพ.สีหะพงษ์ เพชรรัตน์

กุมารแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Dr.Seehapong Phetcharat, MD

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  กุมารเวชกรรม ผู้ป่วยนอก
  วันออกตรวจ:  จันทร์ ,พฤหัสบดี ,ศุกร์
  คลินิกนอกเวลา:  -
  พรีเมี่ยมคลนิก:  -

EDUCATION :

 1. Certificate in Clinical and Research fellowship in congenital cardiology from the Adult Congenital Heart and Pulmonary Hypertension program(2017-2018),Royal Brompton Hospital National Harefield Service(NHS),London,United Kingdom.
 2. Certificate in Master Class in Pulmonary Hypertension from Paris-Sud University(2015),Paris,France.
 3. Certificate in Master Class in Pulmonary hypertension from Bologna University (2016),Bologna,Italy.
 4. Certificate in Master Class in Pulmonary hypertension associated Congenital Heart Disease.from Royal Brompton Hospital(2016),London,United Kingdom.
 5. Certificate in Echocardiographic in Pediatric and Adult Congenital Heart DiseasesC(Full Course) from Mayo Clinic,ochester Minessota(2017),USA. 
 6. Certificate in Echocardiographic in Pediatric and Adult Congenital Heart DiseasesC(Full Course) from Nationa Heart Center of Singapore (2019),Singapore.
 7. Certificate in 14 th European Echocardiography Course on Congenital Heart Disease from University Pompeu Fabra(Full Course) ,Barcelona(2019),Spain.
 8. Thai Board of Pediatric Cardiologist(2000-2002),Chulalongkorn University.
 9. Thai Board of General Pediatric(1998-2000),Siriraj Hospital,Mahidol University.
 10. General Practitioner (1992-1997),faculty of Medicine,Khon Kaen university.

 PRIVILEGE:

 • Percutaneous Balloon Aortic Valvuloplasty
 • Percutaneous Balloon Pulmonic Valvuloplasty
 • Pericardiocentesis
 • Right Heart Cath and Left Heart Cath (Pediatric )
 • Right Heart Cath and Left Heart Cath (Adult )
 • Balloon septostomy (BAS)
 • Embolization Coil
 • Pulmonary vasoactivity test (AVT) in PAH patients
 • Adult Congenital Heart Cardiology
 • Transthoracic Echocardiography
 • Transesophageal Echocardiography
 • Temporary Pacemaker
 • Exercise stress test
 • Holter Monitoring
 • Tilt table test
 • Electrical Cardioversion
 • Endotracheal intubation
 • Moderate Sedation


ใบอนุญาตสิทธิการรักษาผู้ป่วย (Privilege)

Rate this article 0 Vote
AN

Admin NJ

 • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา