0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.นพ.บูรพา ปุสธรรม

อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Burabha Pussadhamma, M.D.

Division of Cardiology Department of Medicine, Faculty of Medicine Khon Kaen University Khon Kaen, Thailand, 40002

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  อายุรกรรมผู้ป่วยนอก
  วันออกตรวจ:  ศุกร์
  คลินิกนอกเวลา:  เสาร์
  พรีเมี่ยมคลนิก:  -

 EDUCATION AND TRAINING:

     M.D. (first class honors), faculty of medicine, Khon Kaen University, 2004.
     Resident in internal medicine, Khon Kaen University, 2008.
     Fellow in cardiology, Khon Kaen University, 2011.
     Fellow in interventional cardiology, Khon Kaen University, 2013.
     Master on Pulmonary Vascular Disease, S.Orsola-Malpighi hospital, University of Bologna, Italy, 2013.
     Train Medical Trainer of PCI Institute (TMT) 2013 winter program, Saiseikai Yokohama-city Eastern hospital, Japan, 2013.
     A PRACTICUM: Exercise Testing and Interpretation, division of respiratory and critical care physiology and medicine, Harbor-UCLA medical center,
     United States of America, 2014

     International Short Course Training in Research Methodology & Biostatistics, Khon Kaen University, 2015.

EMPLOYMENT:

     Srinagarind hospital, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, 2008- current.
     Queen Sirikit Heart Center of the Northeast, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, 2011-current.

AREA OF INTERSTS:

     Pulmonary vascular disease
     Rheumatic heart disease
     Heart failure
     Acute coronary syndrome

PUBLICATIONS:

Journal Articles

 1. Pussadhamma B, Kiatchoosakun S, Wongvipaporn C. The Prevalence of Clopidogrel Resistance in Reinfarction and Recurrent Myocardial Infarction; a Single-Center Preliminary Report. Srinagarind Med J 2014;29(4):357-64.
 2. Teawtrakul N, Ungprasert P, Pussadhamma B, Prayalaw P, Fucharoen S, Jetsrisuparb A, Pongudom S, Sirijerachai C, Chansung K, Wanitponpun C, Chuncharunee S. Effect of genotype on pulmonary hypertension risk in patients with thalassemia. Eur J Haematol. 2014;92(5):429-34.
 3. Foocharoen C, Mahakkanukrauh A, Pussadhamma B, Netwijitpan S, Suwannaroj S, Nagagara R. Incidence of Pulmonary Hypertension in Patients With Systemic Sclerosis and No Pulmonary Symptoms: Is Annual Echocardiographic Screening Necessary? J Clin Rheumatol. 2014;20(5):268-74.
 4. Teawtrakul N, Pussadhamma B, Ungprasert P, Prayalaw P, Fucharoen S, Jetsrisuparb A, Pongudom S, Sirijerachai C, Chansung K, Wanitpongpun C, Thongbuaban S, Thinkhamrop B, Chuncharunee S. A risk score for predicting pulmonary hypertension in patients with non-transfusion-dependent thalassemia in northeastern Thailand: The E-SAAN score. Hematology. 2015;20(7):416-21.
 5. Foocharoen C, Pussadhamma B, Mahakkanukrauh A, Suwannaroj S, Nanagara R. Asymptomatic cardiac involvement in Thai systemic sclerosis: prevalence and clinical correlations with non-cardiac manifestations (preliminary report). Rheumatology (Oxford). 2015;54(9):1616-21.

Review articles

 1. Pussadhamma B. Acute pulmonary embolism. Srinagarind Med J 2014;29(5):485-96.

Caser reports

 1. Pachirat O, Fournier PE, Pussadhamma B, Taksinachanekij S, Lulitanond V,Baggett HC, Thamthitiwat S, Watt G, Raoult D, Maloney SA. The first reported cases of Q fever endocarditis in Thailand. Infect Dis Rep. 2012;4(1):e7.
 2. Pussadhamma B, Kiatchoosakun S, Vannaprasaht S, Barozzi C. Non-BMPR2 mutation heritable pulmonary arterial hypertension in Southeast Asia. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2015;23(4):481-3.
 3. Pussadhamma B, Wongbuddha C. An Extensively Calcified Right Atrial Myxoma. Ann Thorac Surg. 2015;100(2):731.
 4. Pachirat O, Watt G, Pussadhamma B. First Case of Tricuspid Valve Endocarditis Caused by Gemella bergeri. Case Rep Med. 2015;2015:704785.

Books or book chapters

 1. Pussadhamma B. Cardiology by Chest X-ray. Khon Kaen; 2014

Ongoing researchr

 1. Clopidogrel resistance in reinfarction/recurrent myocardial ischemia (2012).
 2. Pulmonary hypertension registry of Khon Kaen University (2015).
 3. Anticoagulants in patients with rheumatic mitral stenosis in sinus rhythm (2015).

PRIVILEGE:

Invasive Investigation and Intervention

 • Coronary Angiogram
 • Percutaneous Coronary Intervention
 • Rotablator
 • IVUS
 • FFR
 • OCT
 • Percutaneous Balloon Mitral Valvuloplasty  
 • Right Heart Cath and Left Heart Cath 
 • Temporary Pacemaker
 • Intra Aortic Ballon pump
 • Peripheral Angiogram (AVF/AVG)
 • Peripheral Angioplasty-POBA (AVF/AVG)
 • Peripheral Angioplasty-Fail (AVF/AVG)
 • PDA Occluder
 • ASD Device
 • Pericardial tapping
 • Fluoroscopy
 • trans thoracic echo
 • trans esophageal echo
 • agited saline echo
 • Exercise stress test
 • Holter monitoring 
 • Tilt table test

 

 
ใบอนุญาตสิทธิการรักษาผู้ป่วย (Privilege)

Rate this article 1 Vote
AN

Admin NJ

 • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา