0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พญ.อภิชญา ภักดีไพฑูรย์

รังสีแพทย์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พญ.อภิชญา ภักดีไพฑูรย์

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  -
  วันออกตรวจ:
  คลินิกนอกเวลา:  -
  พรีเมี่ยมคลนิก:  -

PRIVILEGE :

  
ใบอนุญาตสิทธิการรักษาผู้ป่วย (Privilege)

Rate this article 0 Vote
AN

Admin NJ

  • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา