0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นพ.ณัฐภัทร เสรีวิวัฒนา

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายแพทย์ณัฐภัทร เสรีวิวัฒนา

    เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  -
  วันออกตรวจ:  -
  คลินิกนอกเวลา:  -
  พรีเมี่ยมคลนิก:  -

PRIVILEGE :

Invasive Investigation and Intervention

  • Point - of - care Ultrasonography
  • Abdominal paracentesis
  • Thoracentesis
  • Chest drain
  • Central venous catheterization
  • Regional nerve block
  • Electrical cardioversion
  • Transcutaneous pacing
  • Endotracheal intubation

     
ใบอนุญาตสิทธิการรักษาผู้ป่วย (Privilege)

Rate this article 0 Vote
AN

Admin NJ

  • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา