ค้นหาแพทย์

นพ.พรชัย เสนารักษ์

ศัลยแพทย์โรคหัวใจ ไม่ระบุ 043-232700 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

PORNCHAI SENARAK,MD.

   

 

DOCTOR SCHEDULE

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  ศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
  วันออกตรวจ:  พฤหัสบดี
  คลินิกนอกเวลา:  -
  พรีเมี่ยมคลนิก:  -

PRIVILEGE :

Invasive Investigation and Intervention

  Coronary Disease

  • Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) on pump and off pump (beating heart)
  • Redo CABG

  Valvular Disease

  • Valve repair
  • Valve replacement

  Congenital Disease

  • ASD repair
  • VSD repair
  • Ligation of PDA
Rate this article 0 Vote

About The Author

SU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.