0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.นพ.ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์

รอง ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Suparti Silarat, MD.

    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  -
  วันออกตรวจ:  -
  คลินิกนอกเวลา:  -
  พรีเมี่ยมคลนิก:  -

EDUCATION : 

     

SPECIAL TRAINING :  

     

CURRENT POSITION:

     
     

PRIVILEGE :

Invasive Investigation and Intervention

  • Anesthesia for thoracic surgery
  • Anesthesia for pedriatric cardiac surgery
  • Anesthesia for adult cardiac surgery
  • Double lumen intubation
  • Regional anesthesia
  • Invasive monitoring
  • Anesthesia for cardiac catheterization and intervention 8 Intraoperative transesophageal echocardiography (TEE) , Anesthesia for endovascular aortic repair
  • Postoperative analgesis

   
ใบอนุญาตสิทธิการรักษาผู้ป่วย (Privilege)

Rate this article 0 Vote
AN

Admin NJ

  • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา