0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส

ผู้อำนวยการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Pattarapong Makarawate MD, MSc ,FHRS, CCCDs, CEPS-A

     Cardiology Unit, Department of Medicine, Faculty of Medicine,
     Khon Kaen University,Thailand, 40002.

PRESENT POSITION 
     Director of Queen Sirikit Heart Center of The Northeast, Khon Kaen University,
     Thailand Assistant Professor, Faculty of Medicine, Khon Kaen
     University,Thailand
 

 

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  อายุรกรรมผู้ป่วยนอก
  วันออกตรวจ:  จันทร์
  คลินิกนอกเวลา:  พุธ
  พรีเมี่ยมคลนิก:  จันทร์

EDUCATION:

    2001     MD (First Class Honor), Faculty of Medicine,Siriraj Hospital , Mahidol University,Thailand
    2005     Thai Board Certified in Internal Medicine 2007 MSc (clinical medicine), Faculty of Medicine , Chulalongkorn University, Thailand
    2007     Thai Board Certified in Cardiology
    2009     Certification for research fellowship in cardiology, Wake Forest University School of Medicine, North Carolina, USA
    2013     Certified Electrophysiology Specialist- Adult Cardiology (Physician) from International Board of Heart Rhythm Examiners (IBHRE), USA.
                 Certificate number 
217408

    2014     Certified Cardiac Device Specialist (Physician) from International Board of Heart Rhythm Examiners (IBHRE) , USA.Certificate number 217408

FELLOWSHIP AND HONORS:

     2015     Fellow of Heart Rhythm Society (FHRS), Heart Rhythm Society, USA. 2016 Ambassador of International Board of Heart Rhythm Examiners (IBHRE) , Heart Rhythm Society, USA. 
     2018     Research Award 34thAnnual Meeting of the Royal College Physicians of Thailand

PROFESSIONAL SOCIETIES MEMBERSHIP:

 • Royal College of Physicians of Thailand
 • Thai Medical Association
 • Thai Heart Association
 • Thai Electrophysiology Club
 • Thai Resuscitation Council
 • European Society of Cardiology
 • Heart rhythm Society, USA

PUBLICATIONS:

 1. Chaosuwannakit N, Makarawate P. The value of dual-source multidetector-row computed tomography in determining pulmonary blood supply in patients with pulmonary atresia with ventricular septal defect. Folia Morphol. 2018;77(1):116-22
 2. Chaosuwannakit N, Makarawate P. Value of cardiac magnetic resonance imaging in systemic sclerosis. Rheumatologia. 2018;56(2):92-8.
 3. Wattanachai N, Kaewmoongkun S, Pussadhamma B, Makarawate P, Wongvipaporn C, Kiatchosakun S, Vannaprasaht S, Tassaneeyakul W. The impact of non-genetic and genetic factors on stable warfarin dose in Thai patients. Eur J Clin Pharmacol. 2017;73:973-80
 4. Makarawate P, Chaosuwannakit N , Vannaprasaht S, Sahasthas D, Koo SH, Lee EJ, Tassaneeyakul W, Martinez HB, HU D , Sawanyawisuth K. SCN5A Genetic Polymorphisms Associated With Increased Defibrillator Shocks in Brugada Syndrome. J Am Heart Assoc. 2017;6:e005009.DOI 10.1161/JAHA.116.005009
 5. Chanavirut R, Makarawate P, Macdonald I, Leelayuwat N. Autonomic and cardio-respiratory response to exercise in Brugada Syndrome patients. J Arrhythmia. 2016;32:426-32
 6. Makarawate P, Chaosuwannakit N, Thongkrau T, Keeratikasikorn C, Sawanyawisuth K. Clinical factors associated with death from acute pulmonary embolism in Thailand. Asian Biomedicine.2016;10:129-32
 7. Makarawate P,Chaosuwannakit N, Ruamcharoen Y,Panthongviriyakul A, Pongchaiyakul C,Tharaksa P, Sripro T,Sawanyawisuth K. Prevalence and associated factors of early repolarization pattern in healthy young northeastern Thai men : A correlation study with Brugada electrocardiography. J Arrhythmia 2015;31:215-20
 8. Saelim B, Makarawate P. Effect of follow up of shoulder exercise program for rehabilitative post pace maker patients for a period of 3 months. J Med Tech Phy Ther 3 2015; 27(1):62-7
 9. Makarawate P, Chaosuwannakit N, Vannaprasaht S, Tassaneeyakul W, Sawanyawisuth K. Outcomes of symptomatic Brugada syndrome patients with implantedcardioverter defibrillators: A report from an endemic area. J Arrhythmia 2014;30:55-7
 10. Makarawate P, Chaosuwannakit N, Vannaprasaht S, Tassaneeyakul W, Sawanyawisuth K. Clinical characteristics and treatment outcomes of Brugada Syndrome patients in the Northeastern Thailand. Singapore Med J 2014;55(4):217-20
 11. Senthong V, Chindaprasert J , Makarawate P, Limpawattana P, Timinkul A , Domthong A, Chumjan S, Chotmongkol V, Aekphachaisawat N, Sawanyawisuth K .Continuous positive airway pressure therapy converted atrial fibrillation in a patient with obstructive sleep apnea. J Arrhythmia 2014;30:502-5
 12. Chaosuwannakit N, Makarawate P, Kiatchoosakoon S, Wongvipaporn C, Kuptarnond C. Diagnostic Accuracy of Coronary Angiography inPatients after Coronary Bypass Surgery: Evaluation of Grafts and NativeCoronary Arteries.J Med Assoc Thai 2014;97(2):211-9
 13. Chaosuwannakit N, Makarawate P. Cardiac Magnetic Resonance Imaging for The Diagnosis of Endomyocardial Fibrosis. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2014;45(5):1142-8
 14. Sawanyawisuth K, Chindaprasirt J, Senthong V, Makarawate P, Limpawattana P, Domthong A, Silaruks S, Chumjan S. Lower BMI is a predictor of obstructive sleep apnea in elderly Thai hypertensive patients. Sleep Breath 2013;17(4)1215-9
 15. Makarawate P, Chaosuwannakit N, Chindaprasirt J, Ungarreevittaya P, Chaiwiriyakul S, Wirasorn K ,Kuptanond C, Sawanyawisuth K. Malignant Mesothelioma of the pericardium : a report of two different presentations.Case rep Oncol Med; 2013:356901
 16. Makarawate P, Tianchetsada C,Sahasthas D, Wongvipaporn C. Clinical Outcomes of Post Cardiac Arrest Survival Patients Receiving Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator(AICD) Implantation at Srinagarind Hospital and Queen Sirikit Heart Center of the Northeast Khon Kaen University.Srinagarind Med J
 17. Makarawate P, Limpapanasit U, Wongvipaporn C. Clinical Outcomes of Cardiac Resynchronization in Patients with Advanced Heart Failure at Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.Srinagarind Med J 2013;28(2):260-5.
 18. Makarawate P, Chaosuwannakit N. Cancer therapy induced cardiotoxicity monitoring. Asian Biomed 2013;7(3):311-8
 19. Doungchalermwong P, Makarawate P, Kiatchoosakun S, Tatsanaviwat P. Short Term Effects of Right Ventricular Pacing on Right and Left Ventricular Function.Thai Heart J 2012;25:27-35
 20. Chaosuwannakit N, Makarawate P. Prognostic Value of Right Ventricular Dysfunction and Pulmonary Obstruction Index by Computed Tomographic Pulmonary Angiography in Patients with Acute Pulmonary Embolism. J Med Assoc Thai 2012;95 (11):1457-65.
 21. Chaosuwannakit N, Kiatchoosakun S, Makarawate P. Diagnostic Accuracy of 128- Row MultidetectorComputed Tomography Coronary Angiography in the Diagnosis of Significant Coronary Artery Stenosis. J Med Assoc Thai 2012;95(12):1548-55.16.
 22. Vannaprasaht S, Angsutham S, Avihingsa Y, Sirivongs D, Pongsakul C, Makarawate P, et al. Impact of the Heterozygote TPMT*1/*3C Genotype on Azathiopine-Induced Myelosuppression in Kidney Transplant Recipients in Thailand. Clin Ther 2009;07:1524-33
 23. Makarawate P, Sangwatanaroj S. Effect of High Glycemic Index Diets on ST Segment Elevation in Brugada Syndrome. Asean Heart J 2008;16:57-62

International Presentation:

 1. The value of dual source multidetector computed tomography in determining pulmonary blood supply in patients with pulmonary atresia with ventricular septal defect.Chaosuwannakit N, Makarawate P,The European Society of Cardiology(ESC) Congress 2015. August 29th –September 2th 2015. London ,United Kingdom (poster presentation)
 2. Effect of High Glycaemic Index diet On Heart Rate Variability in Thai Brugada Syndrome Survivors. Channavirut R, Makarawate P, Leelayuwat N. International Union of Physiological Society Congress. July 21st -26th2013. Birmingham,United Kingdom. (poster presentation)
 3. SCN5A (H558R) gene mutation is associated with appropriated shock therapy in Thai Brugada syndrome patients receiving AICD treatment. Makarawate P,Chaosuwannakit N, Vannaprasaht S, Sawanyawisuth K, Hwee KS, Edmund L,Tassaneeyakul W, The European Society of Cardiology (ESC) Congress 2013. August 31th –September 4th 2013. Amsterdam, Netherlands.(poster presentation)
 4. Short Term Effects of RV pacing on RV and LV function. Makarawate P, Doungchalermwong P, Kiatchoosakun S, The 6 th Asia Pacific Congestive Heart Failure.February 3rd -5 th 2012. Chiang Mai, Thailand.(moderate poster presentation)
 5. Endomyocardial fibrosis with rheumatic mitral stenosis. Makarawate P, Chaosuwannakit N, The 6thCongress of Asian Society of Cardiovascular Imaging. June 7 th -9 th 2012. Bangkok, Thailand.(poster presentation)
 6. Ebstein’s anomaly and LV non-compaction.Chaosuwannakit N, Makarawate P, The 6 th Congress of Asian Society of Cardiovascular Imaging.June 7th - 9 th 2012. Bangkok, Thailand.(poster presentation)
 7. Heart Rate Variability Responses to Exercise In Thai Brugada Syndrome Survivors. Channavirut R, Makarawate P, Leelayuwat N, The American Physiological Society. July 7th -10th 2012. Ohama, Nebaska, USA.(poster presentation)
 8. Computed tomographic pulmonary angiography and prognostic significance in patients with acute pulmonary embolism.Chaosuwannakit N,Makarawate P,The European Societyof Cardiology(ESC) Congress 2012.August 25th -29th 2012. Munich, Germany.(poster presentation)
 9. Heart Rate Variability Responses to Cold Stress In Thai Brugada Syndrome Survivors:A Pilot Study.Channavirut R,Makarawate P, Leelayuwat N. Canadian Cardiovascular Congress: The pulse of research and innovation Toronto 2012.October 27th -31st2012. Toronto, Ontario,Canada .(poster presentation)
 10. The Common Sodium Channel Promoter Haplotype in Thai Symptomatic Brugada Syndrome Patients. Makarawate P, Chaosuwannakit N, Vannaprasaht S , Hwee KS, Edmund L, Tassaneeyakul W, The American Heart Association (AHA) Congress 2012. November 3 rd -6 th 2012. Los Angeles, California, USA. (Best Original Resuscitation Science Poster Session and Luncheon)

PRIVILEGE :

 • Coronary Angiogram.
 • Right Heart Cath and Left Heart Cath.
 • Temporary Pacemaker.
 • Permanent Pacemaker 
 • Revise Pacemaker.
 • AICD.
 • AICD-Dual.
 • Revise AICD.
 • CRT-P.
 • CRT-D.
 • Revise CRTD/CRTP.
 • EPS.
 • RF ablation.
 • Carto.
 • Intra Aortic Ballon pump.
 • Pericardial tapping.
 • Fluoroscopy.
 • trans thoracic echo.
 • trans esophageal echo.
 • Exercise stress test.
 • Holter monitoring.
 • Tilt table test.


ใบอนุญาตสิทธิการรักษาผู้ป่วย (Privilege)

Rate this article 1 Vote
AN

Admin NJ

 • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา