0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.นพ.ชลัช มิตรประชาปราณี

ศัลยแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Chalach Mitprachapranee, MD.

    Department of surgery, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand 40002

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  ศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
  วันออกตรวจ:  จันทร์
  คลินิกนอกเวลา:  -
  พรีเมี่ยมคลนิก:  -

EDUCATION AND GRADUATE TRAINING: 

 • MD. Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand 2008
 • Diplomate clinical medical science in surgery Khon Kaen University 2011
 • Thai board of thoracic surgery 2014

RESEARCH ACTIVITES :  

     Surgical outcome of non small cell lung cancer in Srinakarind hospital 10 years review

 

PRIVILEGE :

Invasive Investigation and Intervention

  Coronary Disease

 • Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) on pump and off pump (beating heart)
 • Redo CABG

  Valvular Disease

 • Valve repair
 • Valve replacement

  Congenital Disease

 • ASD repair
 • VSD repair
 • Ligation of PDA
 • Complex correction of congenital heart disease

  Vascular Disease

 • Abdominal and thoracic aneuryam repair
 • Endovascular Aortic Aneurysm Repair (EVAR)
 • Thoracic Endovascular Aortic Aneurysm Repair (TEVAR)

  
ใบอนุญาตสิทธิการรักษาผู้ป่วย (Privilege)

Rate this article 0 Vote
AN

Admin NJ

 • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา