0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.นพ.ชวลิต วงศ์พุทธะ

รองผู้อำนวยการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Chawalit Wangbuddha, MD.

    Queen Sirikitt heart center, KhonKaen, Thailand

 

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  ศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
  วันออกตรวจ:  พุธ
  คลินิกนอกเวลา:  -
  พรีเมี่ยมคลนิก:  พูธ

EDUCATION AND GRADUATE TRAINING: 

     1998-2003: Doctor of medicine, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand 
     2004-2005: Higher Graduate Diploma in Clinical Medical Sciences (Surgery), Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand
     2005-2009: Diploma of Thai board of general surgery, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand 
     2009-2011: Diploma of Thai board of cardiothoracic surgery, Faculty of medicine, Siriraj hospital, Mahidol University, Thailand
     

WORKING EXPERIENCE :  

     2011-2013: Surgical staff of cardiothoracic surgery division, Department of surgery, Srinagarind hospital, Faculty of medicine, Khon Kaen University, Thailand.   

SPECIAL INTERESTS:

     Endovascular surgery, Adult cardiac surgery, congenital heart surgery

PRIVILEGE :

Invasive Investigation and Intervention

  Coronary Disease

 • Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) on pump and off pump (beating heart)
 • Redo CABG

  Valvular Disease

 • Valve repair
 • Valve replacement

  Congenital Disease

 • ASD repair
 • VSD repair
 • Ligation of PDA
 • Complex correction of congenital heart disease

  Vascular Disease

 • Abdominal and thoracic aneuryam repair
 • Endovascular Aortic Aneurysm Repair (EVAR)
 • Thoracic Endovascular Aortic Aneurysm Repair (TEVAR)

  
ใบอนุญาตสิทธิการรักษาผู้ป่วย (Privilege)

Rate this article 1 Vote
AN

Admin NJ

 • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา