ค้นหาแพทย์

พญ.พะนอขวัญ โตภาคงาม

อายุรแพทย์โรคหัวใจ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 043-232700 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

PANORKWAN TOPARKNGARM, MD.

    Cardiac .........................,Queen Sirikitt heart center, KhonKaen, Thailand

EMAIL : TestThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DOCTOR SCHEDULE

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  อายุรกรรม ผู้ป่วยนอก
  วันออกตรวจ:  อังคาร ,ศุกร์
  คลินิกนอกเวลา:  อังคาร ,พฤหัสบดี
  พรีเมี่ยมคลนิก:  -

EDUCATION AND GRADUATE TRAINING: 

     

FELLOESHIPS :  

     

PROFESSIONAL SOCIETIES MEMBERSHIP:

 

PRIVILEGE :

 • Coronary Angiogram
 • Temporary Pacemaker
 • Intra Aortic Ballon pump
 • trans thoracic echo
 • trans esophageal echo
 • dobutamine stress echo
 • exercise stress echo
 • agited saline echo
 • Exercise stress test
 • Holter monitoring
 • Tilt table test
Rate this article 0 Vote

About The Author

SU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.