0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พญ.พะนอขวัญ โตภาคงาม

อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

PANORKWAN TOPARKNGARM, MD.

Queen Sirikitt heart center, KhonKaen, Thailand

DOCTOR SCHEDULE

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  อายุรกรรม ผู้ป่วยนอก
  วันออกตรวจ:  อังคาร ,ศุกร์
  คลินิกนอกเวลา:  อังคาร ,พฤหัสบดี
  พรีเมี่ยมคลนิก:  -

EDUCATION AND GRADUATE TRAINING: 

     

FELLOESHIPS :  

     

PROFESSIONAL SOCIETIES MEMBERSHIP:

 

PRIVILEGE :

 • Coronary Angiogram
 • Temporary Pacemaker
 • Intra Aortic Ballon pump
 • trans thoracic echo
 • trans esophageal echo
 • dobutamine stress echo
 • exercise stress echo
 • agited saline echo
 • Exercise stress test
 • Holter monitoring
 • Tilt table test


ใบอนุญาตการรักษาผู้ป่วย (Privilege)

Rate this article 1 Vote
AN

Admin NJ

 • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา