0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พญ.พวงผกา อึ้งประเสริฐ

อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

PHUANGPAKA UNGPRASERT, MD.

Queen Sirikitt heart center, KhonKaen, Thailand

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  อายุรกรรม ผู้ป่วยนอก
  วันออกตรวจ:  พุธ ,พฤหัสบดี
  คลินิกนอกเวลา:  จันทร์ ,เสาร์
  พรีเมี่ยมคลนิก:  -

EDUCATION AND GRADUATE TRAINING: 

     

FELLOWSHIPS :  

     

PROFESSIONAL SOCIETIES MEMBERSHIP:

 

PRIVILEGE :

 • Coronary Angiogram
 • Pericardial tapping
 • Fluoroscopy
 • trans thoracic echo
 • trans esophageal echo
 • dobutamine stress echo
 • exercise stress echo
 • agited saline echo
 • Exercise stress test
 • Holter monitoring
 • Tilt table test

ใบอนุญาตสิทธิการรักษาผู้ป่วย (Privilege)

Rate this article 1 Vote

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา