0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พญ.จิตรดา อึ้งประเสริฐ

อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

CHITRADA UNGPRASERT, MD.

    Queen Sirikitt heart center, KhonKaen, Thailand

 
Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  อายุรกรรม ผู้ป่วยนอก
  วันออกตรวจ:  จันทร์,พุธ
  คลินิกนอกเวลา:  จันทร์
  พรีเมี่ยมคลนิก:  -

EDUCATION AND GRADUATE TRAINING: 

     

FELLOWSHIPS :  

     

PROFESSIONAL SOCIETIES MEMBERSHIP:

 

PRIVILEGE :

 • Coronary Angiogram
 • Percutaneous Coronary Intervention
 • Rotablator
 • IVUS 
 • FFR
 • OCT
 • Percutaneous Balloon Mitral Valvuloplasty
 • Percutaneous Balloon Pulmonic Valvuloplasty
 • Right Heart Cath and Left Heart Cath
 • Temporary Pacemaker
 • Peripheral Angiogram (AVF/AVG)
 • Peripheral Angioplasty-POBA (AVF/AVG)
 • Peripheral Angioplasty-Fail (AVF/AVG)
 • Peripheral Angiogram (Carotid artery)
 • Peripheral Angioplasty (Carotid artery)
 • Peripheral Angiogram (Other)
 • Peripheral Angioplasty (Other)
 • Renal angiogram
 • Renal angioplasty
 • PDA Occluder
 • ASD Device
 • VSD Device
 • IVC Filter
 • Pericardial tapping
 • Fluoroscopy
 • Embolization Coil
 • trans thoracic echo
 • Exercise stress test
 • Holter monitoring
 • Tilt table test


ใบอนุญาติสิทธิการรักษาผู้ป่วย (Privilege)

Rate this article 1 Vote
AN

Admin NJ

 • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา