0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พญ.ดุจดาว สหัสทัศน์

อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Dujdao Sahasthas MD.

    Cardiac electrophysiologist,Queen Sirikitt heart center, KhonKaen, Thailand

 

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  อายุรกรรม ผู้ป่วยนอก
  วันออกตรวจ:  พุธ , ศุกร์
  คลินิกนอกเวลา:  เสาร์
  พรีเมี่ยมคลนิก:  -

EDUCATION AND GRADUATE TRAINING: 

     1998-2004 Khon Kaen university General practice Khon Kaen, Thailand

     2004-2007 Srinagarind hospital, Khon Kaen university Medicine Khon Kaen, Thailand

     2007-2009 Srinagarind hospital, Khon Kaen university Cardiology Khon Kaen, Thailand

     2009-2010 Ramathibodi hospital, Mahidol university Cardiac electrophysiology Bangkok, Thailand

     2010 IBHRE (International Board Of Heart Rhythm Examiners), Certified in Cardiac Rhythm Device therapy for Physician (CCDS)

     2015 IBHRE (International Board Of Heart Rhythm Examiners), Certified Elecrophysiology Specialist - Adult Cardiology (CEPS-AC)

FELLOWSHIPS :  

     The Thai Medical Council

     The Medical Association of Thailand

     The Royal College of Physician (Thailand)

     The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage

PROFESSIONAL SOCIETIES MEMBERSHIP:

 • Royal College of Physicians of Thailand
 • Thai Medical Association
 • Thai Heart Association
 • Thai Electrophysiology Club
 • Thai Resuscitation Council
 • European Society of Cardiology
 • Heart rhythm Society, USA

PRIVILEGE :

 • Coronary Angiogram.
 • Right Heart Cath and Left Heart Cath.
 • Temporary Pacemaker.
 • Permanent Pacemaker 
 • Revise Pacemaker.
 • AICD.
 • AICD-Dual.
 • Revise AICD.
 • CRT-P.
 • CRT-D.
 • Revise CRTD/CRTP.
 • EPS.
 • RF ablation.
 • Carto.
 • Intra Aortic Ballon pump.
 • Pericardial tapping.
 • Fluoroscopy.
 • trans thoracic echo.
 • trans esophageal echo.
 • Exercise stress test.
 • Holter monitoring.
 • Tilt table test.


ใบอนุญาติสิทธิการรักษาผู้ป่วย (Privilege)

Rate this article 1 Vote
AN

Admin NJ

 • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา