ค้นหาแพทย์

นพ.พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร

อายุรแพทย์ดรคหัวใจ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 043-232700 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

PONGSAK INTHARATHET ,MD.


Office Address

Phone
E-mail
      

DOCTOR SCHEDULE

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  อายุรกรรมผู้ป่วยนอก
  วันออกตรวจ:  อังคาร ,พฤหัสบดี
  คลินิกนอกเวลา:  เสาร์
  พรีเมี่ยมคลนิก:  จันทร์ ,พุธ ,ศุกร์

EDUCATION :

        

WORKING EXPERIENCES:

     

CLINICAL SKILL EXPERIENCES:

 

PRIVILEGE :

 • Coronary Angiogram
 • Percutaneous Coronary Intervention
 • Rotablator
 • IVUS
 • FFR
 • Percutaneous Balloon Mitral Valvuloplasty
 • Right Heart Cath and Left Heart Cath
 • Temporary Pacemaker
 • Intra Aortic Ballon pump
 • Renal angiogram
 • Pericardial tapping
 • Fluoroscopy
 • trans thoracic echo
 • trans esophageal echo
 • Exercise stress test
 • Holter monitoring
 • Tilt table test
Rate this article 0 Vote

About The Author

SU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.