0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นพ.พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร

รอง ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ฝ่ายบริหารทางการแพทย์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

PONGSAK INTHARATHET ,MD.

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  อายุรกรรมผู้ป่วยนอก
  วันออกตรวจ:  อังคาร ,พฤหัสบดี
  คลินิกนอกเวลา:  เสาร์
  พรีเมี่ยมคลนิก:  จันทร์ ,พุธ ,ศุกร์

EDUCATION :

        

WORKING EXPERIENCES:

     

CLINICAL SKILL EXPERIENCES:

 

PRIVILEGE :

 • Coronary Angiogram
 • Percutaneous Coronary Intervention
 • Rotablator
 • IVUS
 • FFR
 • Percutaneous Balloon Mitral Valvuloplasty
 • Right Heart Cath and Left Heart Cath
 • Temporary Pacemaker
 • Intra Aortic Ballon pump
 • Renal angiogram
 • Pericardial tapping
 • Fluoroscopy
 • trans thoracic echo
 • trans esophageal echo
 • Exercise stress test
 • Holter monitoring
 • Tilt table test

pdfload
ใบอนุญาตสิทธิการรักษาผู้ป่วย (Privilege)

Rate this article 1 Vote
AN

Admin NJ

 • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา