0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.นพ.วิชัย เส้นทอง

อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Vichai Senthong

Office Address : Cardiovascular Unit, Department of Internal Medicine,Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002,                                       Thailand


E-mail
     

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  อายุรกรรมผู้ป่วยนอก
  วันออกตรวจ:  อังคาร
  คลินิกนอกเวลา:  เสาร์
  พรีเมี่ยมคลนิก:  -

EDUCATION :

    2003     Doctor of Medicine (M.D.) Faculty of Medicine, Khon Kaen University.
    2007     Thai Board Certified in Internal Medicine.
    2009    Thai Board Certified in Cardiology.
    

HONOURS/AWARDS:

     2008    First prize in Thai Heart Association Award for Thai cardiology fellowship research proposal.
     

WORKING EXPERIENCES:

     2003-2007  Internal Medicine Resident, Faculty of Internal Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand
     2007-2009  Cardiology Fellow, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
     2009- present  Lecturer, Cardiovascular Unit Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine Khon Kaen University

CLINICAL SKILL EXPERIENCES:

Research Grant Support:

     2007-present: Effects of metoprolol tartrate versus carvedilol on clinical outcomes and central aortic pressure in patients with chronic heart failure (PI).
     2008-present: The SEPIA-PCI Trial: Otamixaban in Comparison to Heparin in Subjects Undergoing Non-Urgent Percutaneous Coronary Intervention (Co-PI).
     2009-present: A Comparison of Prasugrel and Clopidogrel in Acute Coronary SyndromeSubjects (TRILOGY ACS) (Co-PI).
     2009-present: ALECARDIO Cardiovascular outcomes study to evaluate the potential of aleglitazar to reduce cardiovascular risk in patients with a recent acute coronary syndrome (ACS) event and type 2 diabetes mellitus (T2D)(PI).
     2010-present: A 24-MONTH, MULTI-CENTER, OPEN-LABEL, RANDOMIZED, CONTROLLED TRIAL TO INVESTIGATE EFFICACY, SAFETY AND EVOLUTION OF CARDIOVAS CULAR PARAMETERS IN DE NOVO RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS AFTER EARLY CALCINEURIN INHIBITOR TO EVEROLIMUS CONVERSION (Co-PI).

PRIVILEGE :

 • Coronary Angiogram
 • Percutaneous Coronary Intervention
 • Rotablator
 • IVUS
 • FFR
 • OCT
 • Temporary Pacemaker
 • Intra Aortic Ballon pump
 • Peripheral Angiogram (AVF/AVG)
 • Peripheral Angiogram (Carotid artery)
 • Pericardial tapping
 • Fluoroscopy
 • trans thoracic echo
 • trans esophageal echo
 • Exercise stress test
 • Holter monitoring
 • Tilt table test
 • Endomyocardial bioesy


ใบอนุญาตสิทธิการรักษาผู้ป่วย (Privilege)

Rate this article 1 Vote
AN

Admin NJ

 • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา