0 4323 2700

ความรู้เรื่อง ความขัดแย้งทางจริยธรรม โดย ผศ.นพ.บูรพา ปุสธรรม 

ส่งมอบตู้ตรวจคัดกรอง TOT-KKU- SWAP TEST BOX

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายสนับสนุนการทำงานทีมแพทย์  

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เข้มการคัดกรองระดับสูงสุด ป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19  

QSHC เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับเด็ก

Page 1 of 2

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา