(12 พย.2562) รองศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และคณะผู้บริหารร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี การก่อตั้งศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นี้
โดยกิจกรรมในวันงานจะมีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณลานพิธีด้านหน้าพระหฤทัยสัมฤทธิ์ผล เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ปูชนียาจารย์ ปูชนียบุคคล พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ที่ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2535 และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 27 แล้ว จากความสมานสามัคคี ความรักองค์กรของบุคลากร เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้บุคลากร มีความเป็นหนึ่งเดียว ทำให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ฯ ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลมาตรฐาน ระดับสากล หรือ JCI และการรับรองคุณภาพ HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ด้วยปณิธานสำคัญคือ “มุ่งเน้นมาตรฐาน บริการปลอดภัย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์”

>>ผู้ป่วยโรคหัวใจต้องใส่ใจสุขภาพช่องปาก 

"เพราะการดูแลและรักษาสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด หากไม่แจ้งข้อมูลการรักษาโรคหัวใจให้ทันตแพทย์ทราบทุกครั้ง อาจเกิดอันตรายและควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด"

บริการด้วยหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รองศาสตราจารย์ นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โรงพยาบาลคุณธรรม การบริหาร คุณภาพชีวิตและภาวะผู้นำ”

งานทอดถวายกฐินสามัคคี 12 ล้านบาท ณ วัดป่าดอนหายโศก จ.อุดรธานี

กรมการแพทย์ แนะผู้สูงอายุควรดูแลสุขภาพในช่วงปลายฝนต้นหนาว อาจเจอโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมองได้

“ในช่วงการนอนหลับ สมองไม่ได้หยุดทำงาน แต่เป็นช่วงจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบ เชื่อมโยงความจำระยะสั้นให้เป็นระยะยาว จัดระเบียบความคิด การหยุดหายใจขณะหลับทำให้ออกซิเจนในกระแสเลือดลดต่ำลง

 เพราะทุกๆ 1 ชั่วโมง คนไทย เสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันประมาณ 6 คน หรือเท่ากับเสียชีวิตมากถึง 54,000 คนต่อปี

Go to top