ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาวาร์ฟาริน

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาลดไขมันในเลือด Atorvastatin

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาป้องกันลิ่มเลือด Rivaroxaban

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาป้องกันลิ่มเลือด Edoxaban

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาป้องกันลิ่มเลือด Dabigatran

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาป้องกันลิ่มเลือด Apixaban

ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ได้รับการรักษาโดยวิธีผ่าตัด มีแนวโน้มที่จะมีภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจ

Go to top