0 4323 2700

 สิ้นสุด 31 ธ.ค.64

15,000 - 26,000 บาท

PACKAGE ผ่าตัดต่อเส้นเลือดสำหรับฟอกไต

ผ่าตัดต่อเส้นเลือดสำหรับฟอกไต สามารถนัดหมายผ่าตัดได้ทันที ไม่ต้องรอนาน

 แบบไม่ใช้ GRAFT ราคาค่าบริการเริ่มต้น 15,000 บาท 

  * ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับการผ่าตัดเพิ่มเติม

 แบบใช้เส้นเลือดเทียม ราคาค่าบริการเริ่มต้น 26,000 บาท

  *  ค่าบริการนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเส้นเลือดที่ใช้ในการผ่าตัด โดยแพทย์เจ้าของไข้เป็นผุ้พิจารณา

 การนัดหมาย

สามารถนัดหมายการผ่าตัดได้ทันที่ หมายเลข 0-4323-700 ต่อ 68123 ,68125 ในวันและเวลาราชการ

 สิทธิการรักษา

 สิทธิข้าราชการ 

ชำระ!  เฉพาะส่วนเกินสิทธิ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าการมารับบริการ ที่พรีเมี่ยมคลินิก ชั้น 1 อาคารศูนย์หัวใจสิริกติ์ฯ โทร. 063 474 7459


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม และนัดหมาย

Premium Clinic ชั้น 1 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

 • เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • โทร. 063 474 7459

นัดหมาย

Thursday, 25 November 2021 14:09

Gift for Family Day

 สิ้นสุด .........

4,390 บาท

 โปรแกรมการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจ Gift for Family day

มอบของขวัญให้คนที่คุณรักด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพหัวใน วันครอบครัว ราคาประหยัด เพียง 4,390 บาท.

 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echocardiogram)
 • ตรวจค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจไขมันในเลือด (LDL,Chol)
 • ตรวจความเสี่ยงโรคเก๊าท์ (Uric acid)
 • ตรวจการทำงานของเอ็นไซม์ตับ (SGOT, SGPT)

 สิทธิการรักษา

 สิทธิข้าราชการ 

เบิกได้ เฉพาะเจ้าตัวผู้มีสิทธิเบิกเท่านั้น
เบิกได้ 220 บาท อายุต่ำกว่า 35 ปี
เบิกได้ 540 บาท อายุ 35 ปี

  จ่ายตรง 

สำรองจ่ายแล้วนำไบเสร็จ เบิกต้นสังกัดตามสิทธิ

รัฐวิสาหกิจ 

ธนาคารหรือหน่วยงานอื่นๆ เบิกได้ตามสิทธิ์ของแต่ละหน่วยงาน

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าการมารับบริการ ที่พรีเมี่ยมคลินิก ชั้น 1 อาคารศูนย์หัวใจสิริกติ์ฯ โทร. 063 474 7459


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม และนัดหมาย

Premium Clinic ชั้น 1 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

 • เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • โทร. 063 474 7459

นัดหมาย

Wednesday, 24 November 2021 15:10

Healthy Heart Program

 สิ้นสุด .........

7,000 บาท

โปรแกรมการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจ Healthy Heart Program

มอบของขวัญให้คนที่คุณรักด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพหัวใน วันครอบครัว ราคาประหยัด เพียง 7,000 บาท.

 • ตรวจร่ายกายโดยแพทย์ผู้เชียวชาญโรคหัวใจ (Cardiologist)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUG,Cr)
 • ตรวจการทำงานของเอ็นไซม์ตับ (SGOT, SGPT)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cho, TG, HDL-C, LDL-C)
 • ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urine exam:Micro albumin)
 • ตรวจระดับเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echocardiogram)

สิทธิการรักษา

 สิทธิข้าราชการ 

 เบิกได้เฉพาะเจ้าตัวผู้มีสิทธิเบิกเท่านั้น

 เบิกได้ ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

 ชำระส่วนเกิน 3,250 บาท

 จ่ายตรง 

 สำรองจ่ายแล้วนำใบเสร็จ เบิกต้นสังกัดตามสิทธิ

 รัฐวิสาหกิจ 

 ธนาคารหรือหน่วยงานอื่นๆ เบิกำด้ตามสิทธิของแต่ละหน่วยงาน

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าการมารับบริการ ที่พรีเมี่ยมคลินิก ชั้น 1 อาคารศูนย์หัวใจสิริกติ์ฯ โทร. 063 474 7459


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม และนัดหมาย

Premium Clinic ชั้น 1 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

 • เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • โทร. 063 474 7459

นัดหมาย

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา