0 4323 2700

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำเทคโนโลยีการสั่งใช้ยาหรือ Computerized Physician Order Entry (CPOE) ผ่านระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ เพื่อลดโอกาสเกิดความ คลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา
ปัจจุบันการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว มีความก้าวหน้าไปมาก ทำให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิต และยังทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น
Wednesday, 01 November 2023 15:10

CONGENITAL HEART CLUB QSHC EP.1

มหกรรม KKU CSV “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งที่ 3

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา