0 4323 2700

ทีม CPR ศสก. นำหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ” ถ่ายทอดความรู้กันที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงและโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
ทีม CPR ศสก. นำวิทยากรออกหน่วยให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา