0 4323 2700

หากตรวจพบว่ามีสัญญาณของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ แพทย์จะให้ผู้ป่วยติดเครื่อง (Holter Monitoring)
ผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ และได้รับคำวินิจฉัยจากแพทย์ว่าให้ตรวจ “เอคโคหัวใจ” คงสงสัยว่าการตรวจที่ว่านี้เป็นอย่างไร?
การซักประวัติข้อมูลการแพ้ยาของผู้มารับบริการในทุกจุดบริการ ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องแจ้งประวัติแพ้ยาและแสดงบัตรแพ้ยาทุกครั้งที่เข้ารับบริการ
คำแนะนำเรื่องการตรวจกลืนกล้อง หรือการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา