0 4323 2700

การบริจาคโลหิตไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้บริจาค หลังจากการบริจาคแล้ว ไขกระดูกในร่างกายจะทำการสร้างเม็ดเลือดใหม่
สรุปการใช้ยาวาร์ฟาริน
การให้ยาลดระดับความรู้สึกตัวในผู้ป่วยเด็ก ก่อนที่จะทำการตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหรือที่เรียกว่า เอคโค
ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบเครื่องตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา