0 4323 2700

การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดแดงใหญ่และทรวงอก ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3
“ให้เราดูแลหัวใจคุณ” QSHC ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ขั้นตอนการให้บริการห้องตรวจกุมารเวชศาสตร์หัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบเครื่องตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา