0 4323 2700

ประกาศผลการประกวดออกแบบโลโก้ ในหัวข้อ “QSHC > CORE VALUE”

รักหัวใจให้ตระหนัก ต้องเว้นวรรคสูบบุหรี่

รักหัวใจให้ตระหนัก ต้องเว้นวรรคสูบบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565

Thursday, 12 May 2022 11:30

ACLS Crisis management 2022

ACLS CRISIS MANAGEMENT การอบรมทบทวนกระบวนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา