0 4323 2700

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ให้ทราบถึงสาเหตุ การป้องกันและกระบวนการดูแลรักษา
ตัวแทนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เข้ารับใบประกาศนียบัตรองค์กรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย
ทีม CPR ศสก. นำหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ” ถ่ายทอดความรู้กันที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงและโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
ทีม CPR ศสก. นำวิทยากรออกหน่วยให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา