Health care

Health care (5)

บทความสุขภาพ

Rate this item
(0 votes)

เรามีคำแนะนำจากกรมอนามัย ถึงผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่เป็นเขตติดโรคอันตรายและพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง

Rate this item
(0 votes)

>>ผู้ป่วยโรคหัวใจต้องใส่ใจสุขภาพช่องปาก 

"เพราะการดูแลและรักษาสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด หากไม่แจ้งข้อมูลการรักษาโรคหัวใจให้ทันตแพทย์ทราบทุกครั้ง อาจเกิดอันตรายและควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด"

Rate this item
(0 votes)

กรมการแพทย์ แนะผู้สูงอายุควรดูแลสุขภาพในช่วงปลายฝนต้นหนาว อาจเจอโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมองได้

Rate this item
(0 votes)

“ในช่วงการนอนหลับ สมองไม่ได้หยุดทำงาน แต่เป็นช่วงจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบ เชื่อมโยงความจำระยะสั้นให้เป็นระยะยาว จัดระเบียบความคิด การหยุดหายใจขณะหลับทำให้ออกซิเจนในกระแสเลือดลดต่ำลง

Rate this item
(1 Vote)

 เพราะทุกๆ 1 ชั่วโมง คนไทย เสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันประมาณ 6 คน หรือเท่ากับเสียชีวิตมากถึง 54,000 คนต่อปี

Go to top