Package

Package (4)

แพ็คเก็จและโปรโมชั่น

Rate this item
(0 votes)

ผ่าตัดต่อเส้นเลือดสำหรับฟอกไต

package ผ่าตัดต่อเส้นเลือดสำหรับฟอกไต สามารถนัดหมายผ่าตัดได้ทันที ไม่ต้องรอนาน

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

เริ่มต้น 15,000 - 26,000  บาท

แพ็คเกจ ผ่าตัดต่อเส้นเลือดสำหรับฟอกไต

    แบบไม่ใช้ GRAFT ราคาค่าบริการเริ่มต้น 15,000 บา
       * ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับการผ่าตัดเพิ่มเติม

    แบบใช้เส้นเลือดเทียม ราคาค่าบริการเริ่มต้น 26,000 บา
       * ค่าบริการนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเส้นเลือดที่ใช้ในการผ่าตัด โดยแพทย์เจ้าของไข้เป็นผุ้พิจารณา

การนัดหมาย

    สามารถนัดหมายการผ่าตัดได้ทันที่  หมายเลข 0-4323-700 ต่อ 68123 ,68125 ในวันและเวลาราชการ.

สิทธิการรักษา

 • สิทธิข้าราชการและครอบครัวใช้สิทธิจ่ายตรง 
 • ชำระ! เฉพาะส่วนเกินสิทธิ 

บริการ Premium Clinic

 • เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น
 • ผู้รับบริการกรุณาจองคิวเข้าตรวจล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ
 • เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ ผู้รับบริการไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร ก่อนมารับบริการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจ
 • ตรวจประเมินสุขภาพหัวใจโดยแพทย์ผู้เชียวชาญ
 • ตรวจตามโปรแกรมที่ท่านเลือก
 • รับฟังผลตรวจและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชียวชาญ ด้านหัวใจและหลอดเลือด
 • รับผลตรวจ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Premium Clinic ชั้น 1 อาศารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 063-4747459 และ 066-0955609

สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมาย

Premium Clinic

ชั้น 1 อาคาร ศููนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 08.00 - 16.00 น.

แจ้งวันนัดหมายและขอคำแนะนำ

063-4747459

Rate this item
(0 votes)

Gift for Family Day

มอบของขวัญให้กับคนที่คุณรักด้วย โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ วันครอบครัว

สิ้นสุด .....

4,390

โปรแกรมการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจ Gift for Family day 

    มอบของขวัญให้คนที่คุณรักด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพหัวใน วันครอบครัว ราคาประหยัด เพียง 4,390 บาท.

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echocardiogram)
 • ตรวจน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจไขมันในเลือด (LDL,Chol)
 • ตรวจความเสี่ยงโรคเก๊าท์ (Uric acid)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, ALP)

สิทธิการรักษา

 • สิทธิข้าราชการ สามารถเบิกได้เฉพาะเจ้าตัวผู้มีสิทธิเบิกเท่านั้น 
 • เบิกได้! เฉพาะเจ้าตัวผู้มีสิทธิเบิกเท่านั้น 
 • เบิกได้! 220 บาท อายุต่ำกว่า 35 ปี
 • เบิกได้! 540 บาท อายุ 35 ปี ขึ้นไป 
 • บัตรจ่ายตรง
 • สำรองจ่ายแล้นำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัดตามสิทธิ์
 • รัฐวิสาหกิจ
 • ธนาคารหรือหน่วยงานอื่น ๆ เบิกได้ตามสิทธิ์ของแต่ละหน่วยงาน

บริการ Premium Clinic

 • เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น
 • ผู้รับบริการกรุณาจองคิวเข้าตรวจล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ
 • เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ ผู้รับบริการไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร ก่อนมารับบริการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจ
 • ตรวจประเมินสุขภาพหัวใจโดยแพทย์ผู้เชียวชาญ
 • ตรวจตามโปรแกรมที่ท่านเลือก
 • รับฟังผลตรวจและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชียวชาญ ด้านหัวใจและหลอดเลือด
 • รับผลตรวจ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Premium Clinic ชั้น 1 อาศารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 063-4747459 และ 066-0955609

 

สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมาย

Premium Clinic

ชั้น 1 อาคาร ศููนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 08.00 - 16.00 น.

แจ้งวันนัดหมายและขอคำแนะนำ

063-4747459

Rate this item
(0 votes)

Healthy Heart Program

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 

ไม่กำหนด

7,000

โปรแกรมการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจ Healthy Heart Program 

    มอบของขวัญให้คนที่คุณรักด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพหัวใน วันครอบครัว ราคาประหยัด เพียง 7,000 บาท.

 • ตรวจร่ายกายโดยแพทย์ผู้เชียวชาญโรคหัวใจ (Cardiologist)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUG,Cr)
 • ตรวจการทำงานของเอ็นไซม์ตับ (SGOT, SGPT)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cho, TG, HDL-C, LDL-C)
 • ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urine exam:Micro albumin)
 • ตรวจระดับเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echocardiogram)

สิทธิการรักษา

 • สิทธิข้าราชการ สามารถเบิกได้เฉพาะเจ้าตัวผู้มีสิทธิเบิกเท่านั้น 
 • เบิกได้! ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
 • ชำระส่วนเกิน! 3,250 บาท 
 • บัตรจ่ายตรง
 • สำรองจ่ายแล้นำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัดตามสิทธิ์
 • รัฐวิสาหกิจ
 • ธนาคารหรือหน่วยงานอื่น ๆ เบิกได้ตามสิทธิ์ของแต่ละหน่วยงาน

บริการ Premium Clinic

 • เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น
 • ผู้รับบริการกรุณาจองคิวเข้าตรวจล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ
 • เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ ผู้รับบริการไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร ก่อนมารับบริการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจ
 • ตรวจประเมินสุขภาพหัวใจโดยแพทย์ผู้เชียวชาญ
 • ตรวจตามโปรแกรมที่ท่านเลือก
 • รับฟังผลตรวจและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชียวชาญ ด้านหัวใจและหลอดเลือด
 • รับผลตรวจ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Premium Clinic ชั้น 1 อาศารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 063-4747459 และ 066-0955609

 

สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมาย

Premium Clinic

ชั้น 1 อาคาร ศููนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 08.00 - 16.00 น.

แจ้งวันนัดหมายและขอคำแนะนำ

063-4747459

Rate this item
(0 votes)

Gold Heart Program

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 

ไม่กำหนด

9,500

โปรแกรมการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจ Gold Heart Program 

    โปรแกรมการตรวจสุขภาพหัวใจ  เพียง 9,500 บาท.

 • ตรวจร่ายกายโดยแพทย์ผู้เชียวชาญโรคหัวใจ (Cardiologist)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUG,Cr)
 • ตรวจการทำงานของเอ็นไซม์ตับ (SGOT, SGPT)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cho, TG, HDL-C, LDL-C)
 • ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urine exam:Micro albumin)
 • ตรวจระดับเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echocardiogram)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย(Exerclse Stress Test)

สิทธิการรักษา

 • สิทธิข้าราชการ สามารถเบิกได้เฉพาะเจ้าตัวผู้มีสิทธิเบิกเท่านั้น 
 • เบิกได้! ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
 • ชำระส่วนเกิน! 4,500 บาท 
 • บัตรจ่ายตรง
 • สำรองจ่ายแล้นำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัดตามสิทธิ์
 • รัฐวิสาหกิจ
 • ธนาคารหรือหน่วยงานอื่น ๆ เบิกได้ตามสิทธิ์ของแต่ละหน่วยงาน

บริการ Premium Clinic

 • เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น
 • ผู้รับบริการกรุณาจองคิวเข้าตรวจล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ
 • เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ ผู้รับบริการไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร ก่อนมารับบริการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจ
 • ตรวจประเมินสุขภาพหัวใจโดยแพทย์ผู้เชียวชาญ
 • ตรวจตามโปรแกรมที่ท่านเลือก
 • รับฟังผลตรวจและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชียวชาญ ด้านหัวใจและหลอดเลือด
 • รับผลตรวจ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Premium Clinic ชั้น 1 อาศารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 063-4747459 และ 066-0955609

 

สอบถามเพิ่มเติม

Premium Clinic

ชั้น 1 อาคาร ศููนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 08.00 - 16.00 น.

063-4747459

Go to top