News

News (20)

Rate this item
(0 votes)

(วันที่ 3 มีค.2564) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำเครื่อง remote monitoring หรือเครื่องตรวจและส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกล

Rate this item
(0 votes)

เปิดบริการ "รับยาโดยไม่พบแพทย์" (Drive Thru) เริ่มให้บริการ 5 เมษายน 2564


เรียนผู้มารับบริการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่นี้ ทางศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้กำหนดมาตราการควบคุมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลังจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้เปิดให้ผู้มารับบริการสามารถลงทะเบียนเพื่อมารับยาโดยไม่ต้องพบแพทย์ Drive Thru เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 นี้ ซึ่งขั้นตอนการให้บริการเป็นดังนี้
 
การให้บริการรับยาไม่พบแพทย์ (Drive Thru) มีขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้ 
   1. บริการนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยที่ใช้สิทธิการรักษา จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง,อปท.,ชำระเงินเอง 
   2. ต้องลงทะเบียนก่อนมารับยาล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วันทำการ
   3. หลังจากลงทะเบียน ท่านสามารถรับยาที่จุดรับส่งผู้ป่วย อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
   4. กรณีผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือด (Warfarin : วาร์ฟาริน) ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้
   5. บริการนี้ท่านสามารถรับยาได้ใน วัน-เวลา ราชการเท่านั้น

เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้มารับบริการอีกช่องทาง โดยท่านสามารถลงทะเบียนในแบบฟอร์มผ่านระบบออนไลท์ เพื่อนัดหมายวันและเวลาในการรับยาได้จาก
ลงทะเบียนเพื่อรับบริการ "รับยาโดยไม่พบแพทย์"
Rate this item
(0 votes)

ความรู้เรื่อง ความขัดแย้งทางจริยธรรม โดย ผศ.นพ.บูรพา ปุสธรรม 

Rate this item
(0 votes)

>ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เน้นย้ำผู้ป่วยโรคหัวใจดูแลสุขภาพสู้โควิด-19  

นอกจากผู้สูงอายุแล้ว ผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคความดัน และโรคหัวใจ เป็นอีกกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าคนปกติ หากติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19)

(วันที่ 23 เม.ย.2563) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เน้นย้ำว่าผู้ป่วยโรคหัวใจต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ยิ่งเป็นผู้ป่วยสูงวัยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจหรือสมอง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งกลุ่มนี้หากได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมาก จึงไม่ควรละเลยที่จะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด  

ทั้งนี้ หากผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัย ภายใน 14 วัน แล้วมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบมาก ควรพบแพทย์เพื่อคัดกรองและหาสาเหตุแต่เนิ่นๆจะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางปอดหัวใจที่อาจเกิดขึ้นได้

ขณะเดียวกัน ที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองผู้ป่วย และผู้มาใช้บริการ ด้วยการตั้งหน่วย ARI Clinic หรือห้องตรวจผู้ป่วยทางเดินหายใจที่บริเวณด่านหน้าอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองผู้มาใช้บริการ  พร้อมเพิ่มช่องทางการรับยาโดยไม่พบแพทย์ (Drive thru) สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกเดินทางมารับยาที่โรงพยาบาล โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ Line official หรือที่ลิ้งค์ https://forms.gle/pfCBrccgZ39EZtzH6

Rate this item
(0 votes)

มข.ส่งต่อ TOT-KKU- SWAP TEST BOX เสริมประสิทธิภาพการป้องกันการระบาดไวรัส COVID-19

(วันที่ 16 เม.ย 2563) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบตู้ตรวจคัดกรอง TOT-KKU- SWAP TEST BOX ให้กับ รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำมาติดตั้งไว้ที่จุดบริการด่านหน้า (จุดคัดกรองผู้ป่วย) อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการ

ทั้งนี้ ตู้ TOT-KKU- SWAP TEST BOX เป็นโครงการที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอนแก่น พัฒนาขึ้นจากตู้โทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาเป็นตู้ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 สำหรับส่งต่อให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

นอกจากนี้ บุคลากรและนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันจัดทำหน้ากาก Face shied จำนวน 200 ชิ้น ส่งมอบให้กับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เพื่อส่งต่อกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการระบาดของไวรัส COVID-19 อีกด้วย

Rate this item
(0 votes)

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายสนับสนุนการทำงานทีมแพทย์  

กลุ่มคนทำป้ายจังหวัดขอนแก่น รวมกลุ่มจิตอาสา “พี่น้องร้านป้ายขอนแก่น สู้โควิด-19” ผลิตและส่งมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box)เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์-พยาบาล ในการปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจให้กับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จำนวน 5 กล่อง โดยมี ผศ.นพ.เกรียงศักดิ์ งามแสงศิริทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นผู้รับมอบ

ทีมงานผู้ผลิตบอกว่าผู้ประกอบการร้านทำป้ายในจังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้น โดยพี่น้องประชาชนได้ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อผลิต กล่องอะคริลิค ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ตามต้นแบบที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ช่วยเซฟการทำงานของทีมแพทย์พยาบาลและผู้ป่วย และเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน ในช่วงที่เฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid-19 ณ ขณะนี้

Rate this item
(0 votes)

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เข้มการคัดกรองระดับสูงสุด ป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19  

(2 มีค.2563) หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และมีผลบังคับใช้แล้ว โดยเน้นย้ำให้มีการเฝ้าระวังและการแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรณีพบผู้ป่วยหรือสงสัยว่าป่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งจะต้องรายงานภายใน 3 ชั่วโมง หากฝ่าฝืนจะมีความผิดปรับไม่เกิน 20,000 บาท

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มีคำสั่งเพิ่มระดับการคัดกรองขั้นสูงสุด โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและสังเกตอาการของประชาชนผู้มาใช้บริการอย่างเข้มงวด เริ่มตั้งแต่ที่จุดบริการด่านหน้า (จุดคัดกรองผู้ป่วย)อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และจุดบริการทุกส่วนงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขหลังพบแนวโน้มอัตราผู้ป่วยและติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาแล้ว โดยปิดประตูทางขึ้นสู่ชั้น 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงผู้มาใช้บริการสามารถเข้าออกได้ 2 ช่องทางคือจุดคัดกรองด่านหน้าและทางขึ้นบันไดบริเวณชั้น G เพื่อให้ง่ายต่อการคัดกรองผู้คนเข้าออก และหากพบผู้ที่มีอาการต้องสงสัยจะถูกบันทึกประวัติและสอบสวนโรคอย่างละเอียด รวมถึงให้ข้อมูลการเดินทางในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าไปใช้ชีวิตอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงรับเชื้อหรือไม่ สำหรับญาติผู้ป่วยจะมีการติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไว้ชัดเจนหากผ่านการสอบสวนโรคแล้ว

ทั้งนี้ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีจำนวนผู้มาใช้บริการตรวจรักษาตลอดทั้งวัน จึงมีการยกระดับการคัดกรองผู้ป่วยโดยให้ทุกหน่วยควบคุมและเฝ้าระวังสูงสุด พร้อมนำเจลล้างมือไว้บริการตามจุดต่าง ๆ รอบโรงพยาบาล นอกจากนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ยังรายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ผ่านเสียงตามสาย ข้อความบนจอวีดิทัศน์ พร้อมขอให้ผู้มารับบริการที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีผื่นตุ่มน้ำให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองด่านหน้าและทุกจุดให้บริการทันที เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการ

“มุ่งเน้นมาตรฐาน บริการปลอดภัย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ” เราพร้อมควบคุมและสกัดกั้นการระบาดของไวรัสมรณะ โคโรน่า (COVID-19) 

Rate this item
(0 votes)

QSHC เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับเด็ก

คณะกรรมการทีมนำทางกุมารเวชศาสตร์หัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับเด็ก PALS Provider Course of Pediatric Advanced Life Support,PALS) ประจำปี 2563 

(26 กพ. 2563) เจ้าหน้าที่และบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เรียนรู้การทำ CPR หลักสูตร BLS หรือการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อความพร้อมในการทำ CPR สำหรับเด็ก รวมทั้งการฝึกอบรม Air Way management หรือการดูแลระบบทางเดินหายใจในเด็ก และ Defibrillation การรักษาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับเด็ก PALS Provider Course of Pediatric Advanced Life Support,PALS) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ทั้งนี้การปรับปรุงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในวิทยาศาสตร์การกู้ชีวิต เทคนิคในการกู้ชีวิต รวมถึงขีดความสามารถของอุปกรณ์กู้ชีพ มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การกู้ชีวิตสามารถทำได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น คณะกรรมการทีมนำทางกุมารเวชศาสตร์หัวใจ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการนำความรู้และวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อรเพิ่มอัตราการรอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ จึงได้จัดอบรมบุคลกรทางการแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ

โดยเชิญวิทยากร  อ.พญ.กาญจรัตน์ ว่องไวทวีวงศ์ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ หน่วยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทนร์ และวิทยากรจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องนี้อย่างรอบด้าน

Rate this item
(0 votes)
ยกระดับการคัดกรองผู้ป่วย เพิ่มความเชื่อมั่นกับผู้มาใช้บริการ
Rate this item
(0 votes)

รักษาการอธิการบดี มข. อวยพรปีใหม่บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

(วันที่ 21 มค.2563) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ มอบแด่บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติทุกปีเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่   

 

โดย รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมการทำงานของส่วนงานต่าง ๆ ภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ พร้อมพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ        

Go to top