News

News (20)

Rate this item
(0 votes)
“QSHC" ก้าวสู่ปีที่ 27 ด้วยมาตรฐานระดับสากล
 
>ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 27ปี
 
(วันที่ 27 ธค.2562) กิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะผู้บริหารจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณลานพิธีด้านหน้าพระหฤทัยสัมฤทธิ์ผล เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ปูชนียาจารย์ ปูชนียบุคคล จากนั้นคณะผู้บริหาร นำเจ้าหน้าที่และบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล


ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับพระราชทานพระนามาภิไธย จากองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชื่อว่า "ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" และมีชื่อเป็นภาษาสากลว่า Queen Sirikit Heart Center Of the Northeast เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2534 ต่อมาในวันที่ 24 มกราคม 2537 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้าง นำความปลาบปลื้มปิติยินดีต่อพสกนิกร อย่างหาที่สุดมิได้
 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ก่อตั้งและดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 27 แล้ว จากความสมานสามัคคี ความรักองค์กรของบุคลากร เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้บุคลากร มีความเป็นหนึ่งเดียว ทำให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ฯ ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลมาตราฐาน ระดับสากล หรือ JCI และการรับรองคุณภาพ HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ด้วยปณิธานสำคัญคือ “มุ่งเน้นมาตรฐาน บริการปลอดภัย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์”
 
 
 
Rate this item
(0 votes)

CVT KKU Annaul Meeting 2019 ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการศัลยกรรมหลอดเลือดหัวใจและทรวงอก ครั้งที่ 6 นำความรู้และนวัตกรรมใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจ 

     

(วันที่ 19 ธ.ค.2562 ) ที่ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3  อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ   รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการศัลยกรรมหลอดเลือดหัวใจและทรวงอก ที่จัดขึ้นโดยหน่วยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ด้านศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ อายุรศาสตร์ วิสัญญีวิทยา และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้  กว่า 100 คน

    การประชุมวิชาการ  CVT KKU Annaul Meeting 2019 จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 6แล้ว  เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้น   บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องได้รับความรู้ ทั้งด้านเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ อยู่เสมอ  เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและความเสี่ยงต่อชีวิตผู้ป่วย  ซึ่งทำให้การรักษาพยาบาลเกิดประสิทธิภาพ  และมาตรฐาน  

    การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้  นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่แพทย์  พยาบาล  และบุคลากรทางการแพทย์  จะได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่ทันสมัย  ด้านการผ่าตัดหัวใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจต่อไป 

 

 

 

Rate this item
(0 votes)

(12 พย.2562) รองศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และคณะผู้บริหารร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี การก่อตั้งศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นี้
โดยกิจกรรมในวันงานจะมีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณลานพิธีด้านหน้าพระหฤทัยสัมฤทธิ์ผล เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ปูชนียาจารย์ ปูชนียบุคคล พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ที่ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2535 และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 27 แล้ว จากความสมานสามัคคี ความรักองค์กรของบุคลากร เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้บุคลากร มีความเป็นหนึ่งเดียว ทำให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ฯ ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลมาตรฐาน ระดับสากล หรือ JCI และการรับรองคุณภาพ HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ด้วยปณิธานสำคัญคือ “มุ่งเน้นมาตรฐาน บริการปลอดภัย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์”

Rate this item
(0 votes)

บริการด้วยหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รองศาสตราจารย์ นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Rate this item
(0 votes)

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โรงพยาบาลคุณธรรม การบริหาร คุณภาพชีวิตและภาวะผู้นำ”

Rate this item
(0 votes)

งานทอดถวายกฐินสามัคคี 12 ล้านบาท ณ วัดป่าดอนหายโศก จ.อุดรธานี

Go to top