0 4323 2700

News (27)

Rate this item
(0 votes)
ประกาศนียบัตรรางวัลสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นก้าวหน้า
Rate this item
(0 votes)
มหกรรม KKU CSV “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งที่ 3
Rate this item
(0 votes)
การอบรมหลักสูตร ACLS "การกู้ชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course "รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566
Rate this item
(0 votes)
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา
Rate this item
(0 votes)
ทีม CPR ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำทีมวิทยากรฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ” ให้กับคณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขต การศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
Rate this item
(0 votes)
การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดแดงใหญ่และทรวงอก ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3
Rate this item
(0 votes)
“ให้เราดูแลหัวใจคุณ” QSHC ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
Rate this item
(0 votes)
ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบเครื่องตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด
Page 1 of 3

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา