0 4323 2700

Cardiac Rehabilitation Program

Cardiac Rehabilitation Program (6)

Cardiac Rehabilitation Program โปรแกรมการฟื้นพูหัวใจ

Rate this item
(0 votes)
ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ได้รับการรักษาโดยวิธีผ่าตัด มีแนวโน้มที่จะมีภาวะแทรกซ้อน
Rate this item
(0 votes)
การฟื้นฟูหัวใจเป็นโปรแกรมระยะยาวที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักถึงการกำจัดปัจจัยเสี่ยง (Risk factors)
Rate this item
(0 votes)

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจระยะที่ 2 และ 3 แบบผู้ป่วยนอกหลังออกจากโรงพยาบาล โดยแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยมาตามนัด

Rate this item
(0 votes)
ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจะได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังเครื่อง
Rate this item
(0 votes)

ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวหากได้รับการรักษา

Rate this item
(0 votes)
ผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟูหัวใจจำเป็นต้องได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อให้การสั่งการออกกำลังกายและการกำหนดรูปแบบ

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา