0 4323 2700

News (13)

Rate this item
(0 votes)

รักหัวใจให้ตระหนัก ต้องเว้นวรรคสูบบุหรี่

Rate this item
(0 votes)

รักหัวใจให้ตระหนัก ต้องเว้นวรรคสูบบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565

Thursday, 12 May 2022 11:30

ACLS Crisis management 2022

Written by
Rate this item
(0 votes)

ACLS CRISIS MANAGEMENT การอบรมทบทวนกระบวนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล

Rate this item
(0 votes)

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Rate this item
(0 votes)

เครื่องตรวจและส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกล เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ล่าสุด

Rate this item
(0 votes)

ความรู้เรื่อง ความขัดแย้งทางจริยธรรม โดย ผศ.นพ.บูรพา ปุสธรรม 

Rate this item
(0 votes)

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายสนับสนุนการทำงานทีมแพทย์  

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา