0 4323 2700

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเภสัชกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเภสัชกรรม (2)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเภสัชกรรม

Rate this item
(0 votes)

ยาดาร์บิการ์แทน (dabigatran) มีชื่อการค้า Pradaxa เป็นยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด 

Rate this item
(0 votes)

ฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาโปรแกรมแสดงคิวรอรับยา เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถทราบสถานะการรอรับยา

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา