0 4323 2700

มข.ส่งต่อ TOT-KKU- SWAP TEST BOX เสริมประสิทธิภาพการป้องกันการระบาดไวรัส COVID-19

ส่งมอบตู้ตรวจคัดกรอง TOT-KKU- SWAP TEST BOX

(วันที่ 16 เม.ย 2563) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบตู้ตรวจคัดกรอง TOT-KKU- SWAP TEST BOX ให้กับ รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำมาติดตั้งไว้ที่จุดบริการด่านหน้า (จุดคัดกรองผู้ป่วย) อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการ

ทั้งนี้ ตู้ TOT-KKU- SWAP TEST BOX เป็นโครงการที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอนแก่น พัฒนาขึ้นจากตู้โทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาเป็นตู้ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 สำหรับส่งต่อให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

นอกจากนี้ บุคลากรและนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันจัดทำหน้ากาก Face shied จำนวน 200 ชิ้น ส่งมอบให้กับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เพื่อส่งต่อกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการระบาดของไวรัส COVID-19 อีกด้วย

Read 2454 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา