อยู่บ้านอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19

อยู่บ้านอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19

เรามีคำแนะนำจากกรมอนามัย ถึงผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่เป็นเขตติดโรคอันตรายและพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง

กรณีแยกสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ในกรณีที่อยู่บ้านคนเดียว อยู่ร่วมกับครอบครัวหรือพักร่วมกับผู้อื่น ควรปฏิบัติดังนี้

 

Last modified on Tuesday, 07 April 2020 11:06

Go to top