0 4323 2700

อยู่บ้านอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19

เรามีคำแนะนำจากกรมอนามัย ถึงผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่เป็นเขตติดโรคอันตราย

และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง กรณีแยกสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ในกรณีที่อยู่บ้านคนเดียว อยู่ร่วมกับครอบครัวหรือพักร่วมกับผู้อื่น ควรปฏิบัติดังนี้

 

Read 3063 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา