0 4323 2700

ยกระดับการคัดกรองผู้ป่วย เพิ่มความเชื่อมั่นกับผู้มาใช้บริการ  

ยกระดับการคัดกรองผู้ป่วย เพิ่มความเชื่อมั่นกับผู้มาใช้บริการ
 
(21 กพ. 2563) เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการด่านหน้า (จุดคัดกรองผู้ป่วย)อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คอยให้คำแนะนำและสังเกตุอาการของประชาชนผู้มาใช้บริการตรวจรักษาอย่างเข้มงวด ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ประกาศให้สถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าหรือ (COVID-19) อยู่ในระดับที่ต้องมีการควบคุมและเฝ้าระวังสูงสุด หลังพบแนวโน้มอัตราผู้ป่วยและติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
 
ทั้งนี้ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีจำนวนผู้มาใช้บริการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน จึงมีการยกระดับการคัดกรองผู้ป่วยโดยให้ทุกหน่วยควบคุมและเฝ้าระวังสูงสุด มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ข้อความบนจอวีดิทัศน์ โดยขอให้ผู้มารับบริการผ่านกระบวนการคัดกรอง หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีผื่นตุ่มน้ำ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองด่านหน้าและทุกจุดให้บริการทันที พร้อมขอรับหน้ากากอนามัยสำหรับสวมใส่เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อด้วย
 
“มุ่งเน้นมาตรฐาน บริการปลอดภัย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ” เราพร้อมควบคุมและสกัดกั้นการระบาดของไวรัสมรณะ โคโรน่า (COVID-19)
 
 
Read 744 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา