ยาวาร์ฟาริน

ยาวาร์ฟาริน

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาวาร์ฟาริน

ข้อมูลยาวาร์ฟาริน  

 

 

 

 

 

   

Last modified on Thursday, 27 August 2020 14:28

Media

Go to top