ยาป้องกันลิ่มเลือด Rivaroxaban

ยาป้องกันลิ่มเลือด Rivaroxaban

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาป้องกันลิ่มเลือด Rivaroxaban

 

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ ยา   

Last modified on Tuesday, 10 March 2020 15:32

Go to top